Kela on selvittänyt kansalaisten mielipidettä perustuloon. Hallitusohjelmaan kuuluu perustulokokeilu, jonka toteuttamista Kelan johtama työryhmä lähtee nyt selvittämään.

Kela kertoo blogissaan, että syyskuussa tehdyssä kyselytutkimuksessa 69 prosenttia suomalaisista sanoi kannattavansa perustuloa.

Kela vertailee tuoreen kyselynsä tuloksia vuonna 2002 tehdyn kyselyn tulokseen. Vuonna 2002 kansalaisista 63 prosenttia kannatti perustuloa. Negatiivista tuloveroa kannatti vuonna 2002 76 prosenttia vastaajista ja tänä vuonna 69 prosenttia vastaajista.

- Vuonna 2002 perustulon keskimääräiseksi suuruudeksi määrittyi 3 700 markkaa, mikä on euroiksi muutettuna 622 euroa. Elinkustannusindeksillä nykyrahaksi muutettuna tuo rahamäärä olisi 763 euroa. Vuoden 2015 kyselyssä perustulon sopivana määränä pidettiin 1 000 euroa. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että suurin osa suomalaisista kannattaa jonkinlaista perustulomallia. Lisäksi mielipiteet ovat suhteellisen vakaita: suuria muutoksia kannatusperustassa ei ole vuosien 2002 ja 2015 välillä tapahtunut, Kelan tutkijat kirjoittavat.

Vastaajien työmarkkina-asemaa tarkasteltaessa käy ilmi, että yrittäjät ovat kaikkein epäilevämpiä perustuloa kohtaan, Kela kertoo. Kuitenkin yrittäjistäkin 60 prosenttia suhtautuu perustuloon selvästi positiivisesti.

Suurinta perustulon kannatus on vasemmistoliittoa ja vihreitä äänestäneiden keskuudessa. RKP:tä ja SDP:tä äänestäneillä myönteinen suhtautuminen perustuloon on lisääntynyt vuodesta 2002 vuoteen 2015 tultaessa, Kela kertoo. Nihkeimmin perustuloon suhtautuvat kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja keskustan äänestäjät, mutta heistäkin enemmistö on sen kannalla.

Kelan tutkijoiden mukaan ”eri perustulon muodoilla on suhteellisen vankka kannatus suomalaisten keskuudessa”.