Kela kertoo tiedotteessaan lisätietoja 2000 ihmisen ryhmästä, joka on valittu satunnaisotannalla perustulokokeiluun. Ryhmään kuuluvat saavat asiasta ilmoittavan kirjeen joulukuun lopussa.

Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016. Satunnaisotanta kohdistui noin 175 000 henkilöön. Tästä kohdejoukosta arvottiin 2000 henkeä itse kokeiluun.

– Kokeiluun valikoituneista tiedetään, että 48 % on naisia ja 52 % miehiä. 30 % on 25–34-vuotiaita, 29 % 35–44-vuotiaita ja 41 % 45–58-vuotiaita. Henkilöistä 87 % on saanut työmarkkinatukea ja 13 % peruspäivärahaa marraskuussa 2016, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen kertoo tiedotteessa.

Kokeiluryhmään kuuluville maksetaan kahden vuoden ajan perustuloa 560 euroa kuukaudessa. Kokeiluun osallistuminen on kokeiluryhmään valituille pakollista.

– Perustulon maksaminen voi kuitenkin keskeytyä tai lakata, jos osallistujan elämäntilanne muuttuu. Perustuloa ei voi saada esimerkiksi henkilö, joka alkaa saada kotihoidon tukea, suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai muuttaa ulkomaille.

Kelan mukaan kokeiluun ei valita uusia osallistujia, vaikka perustulon maksaminen osalle kokeiluryhmään valituista henkilöistä keskeytyisikin.

Kela informoi myös kuntia ja verottajaa perustulokokeiluun kuuluvista henkilöistä. Perustulokokeilu alkaa 1.1.2017. Ensimmäiset perustulot maksetaan kokeiluryhmään kuuluville 9.1.2017.