Työttömän perusturva parani eilen vuodenvaihteen myötä. Kelan maksamista etuuksista eniten parani työttömyysturva, johon tuli noin 120 euroa lisää kuukaudessa.

Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat Kelan mukaan nyt noin 670 euroa kuukaudessa.Tästä menee kuitenkin veroa 20 prosenttia, joten perusturvan varassa elävä työtön saa käteen noin 540 euroa kuukaudessa.

Kela korottaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrät automaattisesti niiden saajille.

Tasokorotuksen vuoksi työmarkkinatukea voivat Kelan mukaan saada nyt myös sellaiset henkilöt, joilta tuki on aikaisemmin evätty esimerkiksi puolison tulojen perusteella. Työttömän kannattaakin tarkistaa tilanteensa ja jättää uusi työmarkkinatukihakemus.

Yleisen asumistuen tulorajoja nostettiin vastaavasti 120 eurolla kuukaudessa.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä, lapsilisät sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki nousivat kansaneläkeindeksin mukaan 3,8 prosenttia. Minimipäiväraha nousi 22,96 euroon arkipäivältä ja lapsilisä noin 4–6 euroa lapsimäärästä riippuen.