Eläkeläisten asumistuen leikkaus voi viedä yksittäiseltä pienituloiselta eläkeläiseltä jopa 300 euroa kuukausituloa, kertoi Kelassa paikan päällä kyselemässä käynyt eläkeläinen Uudelle Suomelle. Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston laskelmat vahvistavat asian.

– Kyllä näin on, tietyissä tapauksissa. Yleensä silloin on suurehko vuokra, mutta hyvin pienet tulot, sanoo hallitusohjelman kirjauksen vaikutuksia lakivalmistelua varten laskenut Kelan aktuaariryhmän päämatemaatikko Teemu Hänninen Uudelle Suomelle.

Tällainen tuensaaja kuuluu siis ryhmään, jolle hallituksen päätös lakkauttaa eläkkeensaajien erillinen asumistuki ja siirtää eläkeläiset yleisen asumistuen piiriin on kaikkein haitallisin. Teemu Hännisen mukaan Kelan laskelmat osoittivat vajaan 50 henkilön menettävän yli 300 euroa kuukausitukea muutoksen vuoksi ja muutaman sadan henkilön menettävän 200–300 euroa. Päivitys: Myöhemmin Kela on tarkistanut laskelmaansa ja tarkentanut Ilta-Sanomille, että yli 300 euron menetyksiä ei ole tiedossa, mutta joitakin 200–300 euron kuukausitulon menettäjiä löytyy.

Hännisen mukaan suurin leikkurivaikutus on sillä, että eläkkeensaajien asumistuen ehdoissa on hyväksytty enemmän asumismenoja kuin yleisessä asumistuessa.

– Nyt asumismenojen katto tippuu niin paljon, ja olosuhteet sattuvat juuri hänen kannaltaan olemaan sitten huonot, Hänninen kuvaa ääritapauksia.

– Kaikki sellaiset [eläkkeensaajat], joilla on suuri vuokra – tai keskisuuri, miten sen nyt ottaa – häviävät. Ne, joilla on pienehköt asumismenot, päätyvät pikkaisen voitolle.

Hännisen mukaan uudistuksen suuri kuva on se, että asumistukea nostavista eläkeläisistä kolmasosalla tuki tulee hieman nousemaan ja lopuilla eli kahdella kolmasosalla laskemaan. Pienet korotukset johtuvat omavastuuosuuden poistumisesta.

– Siellä on paljon sellaisia, jotka häviää paljon, ja sitten jonkun verran sellaisia, jotka voittaa ihan vähäsen, Hänninen sanoo.

Eläkkeensaajien asumistukea saa noin 180 000 henkilöä. Hännisen mukaan hallitusohjelman leikkauksen keskimääräinen vaikutus heidän tukeensa on 43 euron menetys kuukaudessa. Yli 40 000 ihmistä menettää 100–200 euroa kuukausituloa ja noin 40 000 ihmistä 50–100 euroa.

Asumistukea saadakseen eläkeläisen tulee olla pienituloinen. Muun muassa Eläkeliitto on kuvannut eläkkeensaajien asumistuen leikkausta mahdottomaksi ja kestämättömäksi toimenpiteeksi.

Teemu Hännisen mukaan takuueläkkeen nousu paikkaa asumistuen laskua joidenkin eläkeläisten osalta, mutta parinkymmenen euron korotus on asumistuen menetyksiin nähden keskimääräisesti pieni. Hänninen muistuttaa, että toimeentulotuen kuluilla on tapana kohota, kun muita etuisuuksia supistetaan.

Aktuaariryhmä vastaa Kelan toimintaan liittyvistä vakuutusteknisistä laskelmista ja tekee muun muassa sosiaaliturvan kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyviä ennusteita ja laskelmia.