Laittomasti maassa oleva paperiton ihminen voi erityistapauksissa saada Kelasta toimeentulotukea välttämättömiin ruokamenoihin, mutta asumistukea paperittomille ei makseta, Kelasta kerrotaan Uudelle Suomelle.

Iltalehti kertoi sunnuntaina yhteen poliisilähteeseen vedoten tapauksista, joissa sosiaaliviranomaiset olisivat maksaneet Suomessa laittomasti oleskeleville sosiaalitukia, tarkemmin sanoen toimeentulotukea ja asumistukea. Kansanedustaja Sami Savio (ps.) kiirehti jo vaatimaan selvitystä asiasta ja kertoi saaneensa asiasta huolestuneita yhteydenottoja kansalaisilta. Lue tarkemmin: Perussuomalainen kansanedustaja vaatii selvitystä paperittomien väitetyistä sosiaalituista

Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen vahvistaa Uudelle Suomelle, että laittomasti maassa oleva paperiton voi saada tipoittain pieniä määriä toimeentulotukea välttämättömiä elämisen tarpeita varten. Käytännössä kyse on vain välttämättömiin ruoka- ja lääketarpeisiin tarkoitetusta avusta, jota annetaan maksusitoumuksella muutamaksi päiväksi kerrallaan. Kyse ei siis ole käteisestä rahasta vaan kaupassa ja apteekissa käyvästä maksusitoumuksesta.

Valkonen korostaa, että tällaisen akuutin, välttämättömän avun – hätämajoituksen, ruoan ja lääkkeiden – tarpeeseen vastataan kunnissa. Paperittomien, laittomasti maassa olevien ihmisten hätämajoittaminen on kunnan vastuulla, ja Kela ei myönnä heille asumistukea. Sen sijaan välitöntä ruokatukea Kela voi antaa laittomasti maassa oleville henkilöille silloin, jos kunnan tai järjestön ylläpitämästä tilapäismajoituksesta ei saa ruokaa.

Valkonen ei pysty kertomaan varmasti, onko Kela maksanut tällaista toimeentulotukea kunnan ruoka-avun ulkopuolelle jääneille paperittomille. Näin asiasta kuitenkin linjataan sosiaali- ja terveysministeriön tammikuisessa ohjeistuksessa, jossa annetaan kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– Tätä ohjeistusta noudatetaan myös Kelassa, Valkonen kertoo.

– Paperittomille asiakkaille voidaan myöntää toimeentulotukea muutamalle päivälle kerrallaan – maksusitoumuksena – millä he voivat välttämättömät elintarvikkeet ostaa. Tällainen välttämätön apu, minkä perustuslaki takaa kaikille, hoidetaan maksusitoumuksilla.

Mikäli henkilö saapuu Kelan toimistoon uudelleen ja hänen tilanteensa on säilynyt ennallaan, eli kunnan tai järjestön tilapäismajoituksesta ei saa ruokaa, hänelle voidaan myöntää uusi maksusitoumus – jälleen muutamaksi päiväksi kerrallaan. Ravinnon osuus toimeentulotuen perusosasta on Valkosen mukaan yksin asuvalla lapsettomalla ihmisellä noin kahdeksan euroa päivässä, mistä 30 päivässä kertyisi noin 240 euroa.

Tämä tuki on siis paperittoman, laittomasti maassa olevan henkilön mahdollista saada Kelalta, mikäli hän ei kunnan majoituksesta saa ruokaa?

– Kyllä ja lisäksi maksusitoumus akuuttia lääkettä varten, ellei asiakas saa lääkettä julkisesta terveydenhuollosta, Valkonen lisää.

– Elintarvikkeita varten maksusitoumus annetaan pienelle ajalle kerrallaan. Maksusitoumus on kertakäyttöinen ja asiakas joutuu käyttämään sen kokonaisuudessaan kerralla. Yleensä maksusitoumus annetaan viidelle päivälle kerrallaan.

Muuhun käyttöön ei paperiton voi toimeentulotukea saada?

– Ei meidän ohjeiden mukaan. Se on ihan se välttämätön tuki, minkä asiakas tarvitsee elämiseen.

Turvapaikanhakijoita pitkään auttanut ihmisoikeusaktivisti Sunniva Drake puolestaan tyrmää täysin Iltalehden väitteet laittomasti maassa olevien sosiaalituista. Myös sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg suhtautuu asiaan epäillen.

Molemmat pitävät mahdollisena, että laittomasti maassa olevat ovat voineet saada akuuttia hätäapua, mutta eivät varsinaista sosiaalitukea asumistuen tai toimeentulotuen muodossa.

Nerg huomauttaa, että laittomasti maassa olevia on Suomessa tällä hetkellä 1400 ja määrä on alkanut kasvaa vasta nyt kesän aikana, kun hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta on alettu saada päätöksiä turvapaikanhakijoiden tekemiin valituksiin ja monen turvapaikanhakuprosessi on tullut päätökseensä.

–Sosiaalitukien maksaminen heille ei siis tunnu vielä oikein mahdolliselta aikataulujen puitteissa, Nerg sanoo sähköpostiviestissä, jossa hän vastasi Uuden Suomen kysymykseen aiheesta.

–Se, mitä he ovat voineet joutua käyttämään, on hätämajoitus ja akuutti ruokatuki, Nerg pohtii viitaten tavallisesti kuntien vastuulla olevaan akuuttiin apuun.

Kuten tästä jutusta selviää, Kela kuitenkin voi erityistapauksissa maksaa tätä akuuttia ruokatukea, joka silloin lasketaan osaksi toimeentulotukea.

Turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet oleskelevat vastaanottokeskuksissa ja saavat vastaanottorahaa, jonka Maahanmuuttovirasto (Migri) maksaa. Lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneilla on 30 päivää aikaa ilmoittaa suostumus vapaaehtoiseen paluuseen. Jos suostumusta ei tule, henkilöstä tulee laittomasti maassa oleva. Hänet poistetaan vastaanottokeskuksesta ja hän joutuu poliisin palautusjonoon.

”Pelkkä juoru tai huhu”

Oikeus elää -ryhmään kuuluvan ihmisoikeusaktivistin Sunniva Draken mielestä on käytännössä mahdotonta, että laittomasti maassa oleva olisi saanut laajemmalti toimeentulotukea tai asumistukea, joita molempia on maksanut kuluvan vuoden alusta Kela.

Espoon kirjastossa asiantuntijana työskentelevä Drake painottaa, että turvapaikanhakijan saati laittomasti maassa olevan on todella vaikea saada yhteiskunnalta minkäänlaisia tukirahoja. Hän huomauttaa, että jo pankkitili ja asunto ovat kiven alla, mikä sinällään tekee tukien maksamisesta hankalaa.

Draken mukaan pankkitilin rajoitetuilla oikeuksilla ovat saaneet lähinnä vakinaisesti työllistyneet turvapaikanhakijat. Oikeus elää on selvittänyt asiaa useista eri pankeista. Draken mukaan turvapaikanhakija voi saada niin sanotun M-kortin, mutta silloin raha menee vastaanottokeskuksen tilille. Toisaalta laittomasti maassa olevalla voi olla pankkitili, jos hänen oleskelulupansa on syystä tai toisesta loppunut.

Joka tapauksessa laittomasti maassa oleva voi Draken mukaan saada vain akuuttia hätäapua hengenpitimiksi.

–Tämä tekee minut hyvin vihaiseksi. Se, että syyllistetään avuttomia ihmisiä. Siis ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä meidän yhteiskunnassa, ja sitten vielä syytetään jotain sosiaalipuolta, hän puuskahtaa.

Drake ihmettelee poliisin motiiveja ”juoruilla pahantahtoisesti” ja ”jahdata avuttomia”. Hän painottaa, että sellainen ei kuulu poliisin tehtäviin, vaan poliisin tehtävä on huolehtia Suomen turvallisuudesta.

–Ei lisätä ahdistusta ja vastakkainasettelua, mitä minusta liian paljon poliitikot ja poliisi lisäilevät koko ajan. Minusta se on täysin vastuutonta, hän tarkentaa.

Drake uskoo, että Iltalehden jutun taustalla ovat myytit, joita on ”rakennettu ja levitelty Suomessa hyvin perusteellisesti ja paljon”. Draken mukaan on täysin virheellisesti kuviteltu, että turvapaikanhakija saa ilmaisia lastenvaunuja tai tuhansien kuukausirahaa.

Drake muistuttaa, että Suomen perustuslaki vaatii, että jokaisesta ihmisestä on pidettävä huolta.

–Se on tavallaan aika mielenkiintoista, että odotetaan, että rikotaan lakeja vain, jotta päästäisiin näiden turvattomien ihmisten kimppuun. Se on täysin absurdi tilanne.

Kelalla 600 pankkitilitöntä asiakasta

Kelan ylikamreeri Jarkko Malinen kertoo, että sosiaalitukia voidaan maksaa myös henkilöille, joilla ei ole pankkitiliä. Aiemmin tämä tapahtui maksusitoumuksella, jonka kanssa piti mennä pankkiin. Kesäkuussa siirryttiin prepaid-kortteihin, joita on hänen mukaansa toimitettu noin 600 kappaletta. Joukossa on myös jonkin verran kadonneiden tilalle postitettuja kortteja. Maksuosoituksia käytetään kuitenkin yhä poikkeustapauksissa.

Malinen ei osaa kuvailla tarkemmin prepaid-korttien tyypillisiä käyttäjiä.

–Meillä on se käsitys, että Suomen kansalaisia, joilla ei ole pankkitiliä, on hyvin vähäinen määrä, hän kuitenkin arvioi.

Malisen mukaan prepaid-korttien käyttäjissä on nähtävissä pientä kasvua verrattuna aiemmin käytössä olleisiin maksuosoituksiin, mutta määrä näyttää nyt vakiintuneen.

–Jos oikein muistan, niin ehkä pari sataa vähemmän on ollut normaalisti per kuukausi näitä maksuosoituksia, hän sanoo ja lisää, ettei osaa sanoa lisäyksen syitä.

Migri puolestaan on kokeillut turvapaikanhakijoille prepaid-kortteja, joille on maksettu lähinnä vastaanottorahaa. Näille korteille voi Migrin mukaan maksaa vain Migrin määrittelemä taho eli yleensä vastaanottokeskus tai mahdollisesti työnantaja.