Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen jatkaa edeltäjänsä kritiikkiä asumistukitilannetta kohtaan. Asumistuki vaatisi Aaltosen mukaan perusteellista uudistamista.