Talvivaaran käyttämää teknologiaa olisi mahdollisesti pitänyt kokeilla pienellä mittakaavalla ennen kaivostoiminnan käynnistämistä täydellä teholla, sanoo Aalto-yliopiston ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio.

-Olisiko voinut aloittaa pienemmällä mittakavaalla, kun aloitetaan täysin uutta teknologiaa hyödyntävä kaivos, Lovio sanoi eduskunnan ympäristövaliokunnan järjestämässä, kaivosalaa käsitelleessä seminaarissa torstaina.

Lovio puhui seminaarissa yritysvastuusta. Hänen mukaansa etenkin täysin uutta teknologiaa käyttöön ottavalla yrityksellä on korostunut vastuu, sillä se myös tietää tekniikasta eniten.

Talvivaarassa käytetään uutta bioliuotustekniikkaa. Talvivaara on korostanut, että uudet bioliuotuskasat toimivat hyvin.

-Yrityksen pitäisi varautua riskien varalta toimenpiteisiin, vaikka niiden tarpeellisuus ei ole varmaa. Tässä varmaan olisi Talvivaarassa parannettavaa, Lovio sanoo.

Lovion mukaan olisi kuitenkin hyvä myös muistaa, että yrityksistä on haitan lisäksi hyötyä.

-Jokainen yritys, joka ottaa käyttöön täysin uutta teknologiaa, ottaa samalla taloudellisen riskin, Lovio muistuttaa.

Sellaisen Talvivaara on todella ottanut, sillä yritys on jälleen rahan tarpeessa. Ongelmat johtuvat kaivoksen omien vastoinkäymisten lisäksi nikkelin hinnan heikosta kehityksestä.

Lovion mukaan suomalainen käsitys yritysten vastuullisuudesta poikkeaa esimerkiksi Yhdysvalloista. Siellä yrityksen ajatellaan toteuttavan vastuuta esimerkiksi hyväntekeväisyydellä.

Suomessa yritysvastuun ajatellaan usein tarkoittavan sitä, että yrityksen voiton tavoittelu eli koko liiketoiminta on itsessään vastuullista.

Suomessa vastuu on jaettu julkiselle sektorille, yrityksille ja kolmannelle sektorille eli järjestöille.

-Meidän tutkimukset eivät osoita, että yrityksen vastuuta pitäisi nykyisestään korostaa, Lovio sanoi.

Lovion mukaan se tarkoittaa sitä, että yritysten vastuun lisäksi tarvitaan vahvaa lainsäädäntöä ja viranomaisvalvontaa etenkin, jos liiketoiminnan riskit ovat suuret.