Säteilyturvakeskus (Stuk) törmäsi viime marraskuussa erikoiseen tapaukseen, kun pelastuslaitoksen edustaja otti yhteyttä Stukiin ja ilmoitti, että eräällä yksityishenkilöllä on hallussaan purkki, joka säteilee. Purkki oli ollut keräilijällä pari kuukautta ja edellisellä keräilijällä 20 vuotta.

Kävi ilmi, että purkin sisällä oli radium-226-lähde. Ulkoisen säteilyn annosnopeus suljetun purkin pinnalla oli 50 mikroSv/h, mikä on noin 100–1000-kertainen maanperän aiheuttamaan taustasäteilyyn verrattuna.

Säteilyturvakeskuksen asiantuntija kävi noutamassa säteilylähteen ja toimitti sen Stukin pienjätevarastoon. Lähde ei ollut vuotanut säily¬tyslaatikkoonsa eikä siitä ollut aiheutunut merkittävää säteilyannosta keräilijälle.

Tapaus käy ilmi Stukin vuosiraportista.