Kesäaikaan siirrytään ensi yönä, kun kelloja siirretään tunti eteenpäin aamuyöllä kello 3.

Normaaliaikaan palataan taas sunnuntaina 28. lokakuuta, jolloin kellon viisareita käännetään tunti taaksepäin.

Suomi on tehnyt EU:ssa aloitteen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää parhaillaan muiden EU-maiden kantoja ehdotukseen. Esityksessä ei oleta kantaa siihen, jäisikö käyttöön kesä- vai normaaliaika.

EU-ministerivaliokunta linjasi tammikuussa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksestä, että Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Asian taustalla on kansalaisaloite, jossa vaadittiin kellojen kesäaikaan siirtämisen lopettamista.

Suomen aloite etenee liikenneministeriön mukaan tällä hetkellä muiden EU-maiden näkemysten selvittämisellä. Suomi on luonnostellut EU:n komissiota varten asiakirjan omista näkemyksistään kesäaika-asiassa. Asiakirjassa ilmoitetaan halusta luopua kesäaikajärjestelystä eli kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtelystä. Siinä ehdotetaan myös, että komissio arvioisi kesäaikadirektiivin muuttamisen vaikutukset ja tekisi aloitteen direktiivin muuttamiseksi.

Luopuminen edellyttää komission aloitetta EU:n kesäaikadirektiivin kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Yhtenäisyyden ja ennustettavuuden vuoksi myös mahdollinen kesäaikajärjestelyn lopettaminen tulisi tapahtua koko EU:ssa samanaikaisesti.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa vuodesta 1981 lähtien. Tätä ennen kesäaikaa oli kokeiltu vuonna 1942.