Accountorin keräämä laskutusdata (9.4.) kertoo, ettei enää ole kyse toimialakohtaisesta talouskriisistä: korona iskee lopulta kaikille toimialoille.

Accountorin toimitusjohtaja Niklas Sonkin tulkitsee, että merkittäviä sopeutustoimia vaaditaan vähintään viidenneksessä yrityskentästä.

”Raju muutos huonompaan on tapahtunut vain kolmessa viikossa. Minua aidosti pelottaa se, että kesäkuun alussa tuhannet yritykset ovat konkurssissa, koska niillä ei ole koronan takia maksuvalmiutta.”

”Nyt yritykset tarvitsevat suoraa ja erittäin nopeaa julkista tukea. Reaaliaikainen datamme kertoo, että tilanne menee useilla toimialoilla yhä huonompaan suuntaan.”

Aineistossa on verrattu yritysten laskutusmuutoksia menneen kolmen viikon aikana (15.3.-8.4.).

”Kaikilta toimialoilta löytyy yhtiöitä, jotka ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Löytyy myös yhtiöitä, jotka ovat menettäneet yli 50 prosenttia laskutuksestaan”, Sonkin kertoo.

Lue myös:

Numeroista ilmenee yritysten likviditeettikriisi. Tähän mennessä valtion kautta kanavoitu raha ei ole saavuttanut yrityksiä kyllin nopeasti, eivätkä yritykset useinkaan saa lainaa pankista.

”Pankit eivät lähde liiketoiminnan siltarahoitukseen. Kun firmalta rahat loppuvat, ei laskuja pystytä maksamaan.”

Järisyttäviä pudotuksia

Accountorin keräämän datan perusteella yli 50 prosenttia laskutuksestaan ovat vain kolmessa viikossa menettäneet majoitus-, ravitsemus-, taide-, viihde- ja virkistystoimialat.

Näillä aloilla konkurssiuhka on ilmeinen. Suurtyöttömyyden riski kasvaa päivä päivältä.

”Todellisuus voi olla tätäkin huonompi. Accountorin tilasto on tehty sähköisen taloushallinnon asiakkaista, jotka tyypillisesti pystyvät sopeuttamaan toimintaansa nopeammin kuin muut”, Sonkin pohtii.

Kaikilla toimialoilla noin viidennes pk-yrityksistä oli menettänyt yli puolet laskutuksestaan, kun tilannetta vertaa samaan jaksoon vuosi sitten.

”Vain osa kustannuksista on sopeutettavissa. Ihmisiä voi lomauttaa tai irtisanoa, mutta vuokrat sekä sähkö- ja vesilaskut jatkavat juoksemistaan”, Sonkin huomauttaa.

Vastaavasti lähes kaikilla toimialoilla kolmannes tai enemmän yrityksistä oli kasvanut vähintään jonkun verran vuoden takaiseen verrattuna. Asetelmat ovat hyvin polarisoituneet.

Ravintolat ja hotellit lirissä

Suurista työllistäjistä majoitus- ja ravitsemusalan laskutus on vähentynyt kahdessa viikossa peräti 53 prosenttia.

”Edessä on lomautuksia, irtisanomisia ja toiminnan lopettamisia, ellei tilanne nopeasti helpotu”, Sonkin uskoo.

Accountorin mukaan sekä teollisuudessa että viestinnässä noin viidenneksellä yrityksistä liikevaihto on vähentynyt merkittävästi. Noin puolta näiden toimialojen yrityksistä kriisi ei vielä ole koskettanut.

Sonkinin mukaan sekä sote-ala että rakentaminen ovat poikkeuksia. Niiden laskutus on menneen 14 päivän aikana jopa noussut.

”Huomasimme, että näilläkin toimialoilla noin viidennes yrityksistä on menettänyt yli 50 prosenttia laskutuksestaan menneen kahden viikon aikana.”

Lue myös: