Keskusta esittää alkoholipoliittisessa ohjelmassaan vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien enimmäisalkoholirajaa laskettavaksi 3,7 prosenttiin.

Puolue haluaa myös ”siirtää juomista ravintoloihin, tarpeen vaatiessa vaikka laskemalla ravintoloissa myytävän alkoholin verotusta”.

Keskustan puoluehallitus on tänään hyväksynyt puolueen alkoholipoliittiset linjaukset. Suomessa valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti alkoholilainsäädännön kokonaisuudistusta, johon keskusta haluaa osallistua omalla linjauksellaan.

Keskustan mukaan Suomessa tarvitaan myös asennemuutosta ja entistä tehokkaampia hoitokeinoja alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. Alkoholismin oireisiin pitää keskustan mukaan puuttua varhaisemmassa vaiheessa erityisesti työpaikoilla, sillä alkoholipolitiikka liittyy keskeisellä tavalla työurien pidentämiseen. Alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy.

Keskustan mukaan myös siitä pitäisi keskustella, millaista alkoholinkäyttöä sallimme yhteisillä varoilla tai tilaisuuksissa, jotka toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille.