Keskusta vastustaa ehdotusta kannabiksen dekriminalisoinnista eli käytön rangaistavuudesta luopumisesta ja pitää sitä hallitusohjelman päihdelinjausten vastaisena.

Keskustan puoluevaltuusto otti asiaan kantaa sunnuntaina.

Puoluevaltuuston tiedotteessa todetaan, että nuorten alkoholin ja tupakan käyttö on viime vuosina vähentynyt. Päihteiden ongelmakäyttö ja muut yhteiskunnasta syrjäyttävät tekijät kasautuvat kuitenkin yhä vahvemmin pienelle nuorten joukolle.

”Suomalaisten nuorten kokeilut ja myönteinen asenne erityisesti kannabista kohtaan ovat viime vuosina lisääntyneet. Huumeiden hankkiminen koetaan suhteellisen helpoksi, mikä kertoo sekä kannabiksen kotikasvatuksen yleistymisestä että huumekaupan laajasta levittäytymisestä verkkoon”, keskusta toteaa.

”Tutkimukset eivät tue väitettä, että kannabiksen käyttö vähentäisi suomalaisten muiden päihteiden, kuten alkoholin käyttöä. Käyttö päinvastoin johtaa usein eri päihteiden sekakäyttöön.”

LUE LISÄÄ TUOREESTA TUTKIMUKSESTA:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi äskettäin tuoreen kyselytutkimuksensa tuloksesta. Sen mukaan kannabis ei ole korvannut alkoholia nuorten päihteidenkäytössä, vaan on tullut päihteenä alkoholin rinnalle. Kannabiksen käyttö on yleisempää alkoholia käyttävillä ja erityisesti säännöllisesti itsensä humalaan juovilla kuin raittiilla.

Keskustan puoluevaltuusto korostaa, että päihdepalvelujen on oltava helposti kaikkien nuorten saatavilla.

”Moniammatillinen opiskelijahuollon, nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön toiminta kouluissa, verkossa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoissa mahdollistaa keskusteluavun monelle nuorelle. Avun hakemisesta päihdeongelmiin ei tule rangaista”, keskusta linjaa.

Päihdetyön rinnalle tarvitaan laaja-alaista perhe- ja nuorisotyötä, ja myös suurten kaupunkien asuntopolitiikka on osa syrjäytymisen ja huumeongelman ratkaisua, keskusta jatkaa.

”Asiaan on tartuttava todella vakavasti, sillä suuret hyvinvointierot eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Lasten ja nuorten päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn on löydettävä uusia ja toimivia keinoja.”

LUE MYÖS: