Keskusta esittää perjantaina julkaisemassaan turvapaikkalinjauksessa merkittävää muutosta Suomen käytäntöihin turvapaikanhakijoiden suhteen. Puolueen mukaan lähtökohtana tulisi olla turvallisista maista kuten Ruotsista saapuvien turvapaikanhakijoiden pikakäännytys jo rajalta.

Keskustan eduskuntaryhmän valmistelemassa linjauksessa muistutetaan, että EU:ssa on säädetty Dublin-asetuksella, että ensimmäisen maan, johon henkilö ilmoittautuu turvapaikanhakijaksi, pitää ottaa hänen hakemuksensa käsittelyyn. Puolue kuuluttaa nyt tämän periaatteen tiukkaa noudattamista myös käytännössä.

– Jos turvapaikanhakija tulee Suomeen turvallisesta maasta, hänet olisi pääsääntöisesti käännytettävä rajalta viipymättä, linjauksessa todetaan.

Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita pääsääntöisesti naapurimaista, jotka yleisesti katsotaan turvallisiksi – tällaisia lienevät varmuudella ainakin Ruotsi, Norja ja Viro, mutta pääosin myös Venäjä.

Linjauksen valmistelua vetänyt kansanedustaja Seppo Kääriäinen, eikö tällä linjauksella siis tarkoiteta sitä, että esimerkiksi Ruotsista tulevat turvapaikanhakijat voitaisiin lähtökohtaisesti käännyttää heti takaisin Ruotsiin?

– No, turvallinen maahan se Ruotsi on.

Kääriäinen lisää Uudelle Suomelle, että harkintaa pitää tietenkin tällöinkin käyttää. Hänen mukaansa pikaiseen käännytykseen on syytä, ”jos kyseessä on selvä tapaus”.

– Voihan olla myös niin, että turvallisesta maasta tulee toiseen turvalliseen maahan sellainen henkilö, joka on todella turvapaikan tarpeessa. Se pitää ottaa huomioon, että niinkin voi olla.

Keskustakonkari kiistää, että linjaus tarkoittaisi dramaattista muutosta Suomen turvapaikkakäytäntöihin. Hänen mukaansa tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että ”nopeankin käännyttämisen on oltava mahdollista”.

Toinen keskustalähde kertoo Uudelle Suomelle, että puolueen uuden linjan takana on pohdinta siitä, oliko vuosien 2015–2016 turvapaikkaliikehdintä Dublin-asetuksen mukaista. Käytännössä Dublin-järjestelmä murtui, kun asetuksen mukaiset ”ensimmäiset maat” eivät enää rekisteröineet kaikkia tulijoita ja päästivät heidät liikkumaan vapaasti. Nyt keskusta haluaa olla omalla linjauksellaan pysäyttämässä tätä epäonnistumisten ketjua. Lue lisää: Näin Euroopan turvapaikkajärjestelmä murtui – ”Dublin-asetusta mahdoton noudattaa”

Lähde muistuttaa, että keskustan valmisteluryhmässä esillä ollut termi pikakäännytys ei suoranaisesti tarkoita sitä, että Ruotsista Suomen rajalle ilmestyvä turvapaikanhakija lähetetään saman tien takaisin länsinaapuriin päästämättä häntä edes maahan. Tällaisen menettelyn estävät kansainväliset sopimukset.

Sen sijaan pikakäännytys voi tapahtua nopeutetun, 8-päiväisen turvapaikkakäsittelyn jälkeen. Tällaiseen nopeutettuun käsittelyyn voidaan ryhtyä, kun hakemus katsotaan selkeästi perusteettomaksi. Keskusta siis perustelisi tätä hakemuksen perusteettomuutta kauttakulkumaan kuten Ruotsin turvallisuudella.

Lähde kertoo, että valmisteluryhmässä ei erikseen pohdittu sitä, katsottaisiinko Venäjä ”turvalliseksi maaksi”, mutta merkittävin kauttakulkumaa Ruotsi on näin nimetty. Muutenkin linjaus on yleisluontoinen, eikä sen käytännön toteutusta, reunaehtoja tai merkitystä Suomen turvapaikkapolitiikalle ole tarkkaan määritelty.

Pakolaiskiintiön nostolle tiukat ehdot

Keskustan linjauksessa korostetaan yleisemmällä tasolla, että ”Euroopan maiden on pidettävä turvapaikkapoliittinen linja yhdenmukaisena ja noudatettava yhteisiä sopimuksia ja päätöksiä”.

– Meidän on varauduttava siihen, että EU:n ulkorajat eivät pidä ja turvapaikanhakijoiden vaeltaminen Euroopassa kiihtyy uudelleen ja se kohdistuu myös Suomeen, puolue myös ennakoi.

Suomen pakolaiskiintiön nostamiselle keskusta asettaa tiukat ehdot.

– Pakolaiskiintiötä voidaan nostaa, mikäli EU-ulkorajat saadaan pitäviksi, turvapaikkaa tarvitsevat saadaan rekisteröityä EU-rajojen ulkopuolella sekä jokainen EU-jäsenmaa noudattaa yhdessä sovittuja päätöksiä. Samalla se vähentäisi hallitsematonta muuttoliikettä, turvapaikanhakijoiden määrää ja ihmissalakuljetusta, keskusta toteaa.

Suomen Pakolaisapu otti keskustan ehtoihin kantaa tiedotteessaan perjantaina. Toiminnanjohtaja Annu Lehtisen mukaan pakolaiskiintiön sitominen EU:n rajavalvontaan ja sisäiseen vastuunjakoon on ”ongelmallinen lähestymistapa”, koska pakolaisten vastaanoton pitää vastata suojelun tarpeeseen. Pakolaisapu ei usko, että keskustan ehdot tulisivat lähitulevaisuudessa toteutumaan, mutta samaan aikaan suojelun tarve maailmassa kasvaa.

LUE MYÖS:

Turvapaikanhakijat: EU hautaa ”sisäisten siirtojen” järjestelmän? Nyt siirrytään uuteen pakolaisohjelmaan

Kansanedustaja: Dublin-menettely ei toimi – hälytyskellojen soitava koko Euroopassa

Kansanedustajat tyrmistyivät: ”Turun puukottajan ei olisi pitänyt enää olla Suomessa”