Euroopan keskuspankin EKP:n suomalainen lakimies Petra Schulze Steinen katsoo, että yksimielisyyden edellyttäminen EU:n elpymisvälineestä päätettäessä torpedoisi mahdollisuuden tarpeellisiin uudistuksiin.

Suomessa keskustan kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen Jouni Ovaska on vaatinut, että Suomen on oltava valmis kaatamaan esitetty 750 miljardin euron elpymisväline, jos sitä edistetään nykymuodossaan.

Suomen vaatimus EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineen pienemmästä koosta ja lainapainotteisuudesta ei näkynyt, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel perjantaina esitteli oman ehdotuksensa elvytysmallista ensi viikon huippukokoukseen.

Sanna Marinin (sd) hallitus on aiemmin ilmoittanut, että Suomi ei voi hyväksyä komission esittämää elvytysvälinettä sellaisenaan. Michelin ehdotuksessa Suomi saa pieniä myönnytyksiä muun muassa tukien allokaatio- eli jakokriteereissä, mutta suurimmat vaatimukset jäävät huomiotta.

”Ei, ei, ei”, Ovaska kommentoi Twitterissä.

Petra Schulze Steinen muistuttaa Saksan ehdottaneen viikolla kompromissia, jonka mukaan jäsenmaat päättäisivät elpymisvälineestä määräenemmistöllä. Se tarkoittaisi sitä, että yksittäiset jäsenmaat, esimerkiksi Suomi, eivät voisi kaataa hanketta.

”Verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen, jonka mukaan jäsenvaltioiden suunnitelmien tuli ottaa huomioon EU:n vakaus-ja kasvusopimuksen puitteissa jäsenvaltioiden taloudenpitoon annetut suositukset, ja joiden pohjalta komissio olisi tehnyt päätöksen, vahvistaa Saksan kompromissiehdotus jäsenvaltioiden asemaa.

Onko tämä hyvä vai huono asia, tulisi viime kädessä riippumaan siitä, millä asenteella varustetut jäsenvaltiot kulloinkin muodostaisivat määräenemmistön. Tästä syystä uskon, että neljä nuukaa, erityisesti Hollanti, tulevat vielä esittämään lisävaateita”, Schulze Steinen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän katsoo, että mahdollisen yksimielisyyden edellyttäminen vahvistaisi pienten jäsenmaiden kuten Suomen asemaa, mutta samalla torpedoisi jälleenrakennusrahaston luoman mahdollisuuden uudistuksille, joita EU tulee tarvitsemaan. Schulze Steinen korostaa, että uudistuksia tarvitaan erityisesti, jos EU haluaa välttää riippuvuuden Kiinasta ja USA:sta.

”Tällaisesta riippuvuudesta saa esimakua jo nyt, jos lähtee – kuten minä viime viikolla – hankkimaan WLAN ”mokkulaa” tai kännykkäsovellusta, jolla voi etäohjata kodinkoneiden toimintaa: silmiin pistää eurooppalaisten vaihtoehtojen täydellinen puute. Valinta on tehtävä kiinalaisen ja USA:laisen välillä. Kotitalouksilla tuskin on salaisuuksia, jotka kiinnostavat em. maiden salaista tiedustelua, mutta valtioiden osalla tilanne saattaa olla toinen”, hän huomauttaa.

Schulze Steinenin mukaan nyt olisi korkea aika kehittää EU:n kilpailukykyä ja parantaa omavaraisuutta erityisesti strategisesti tärkeillä aloilla, kuten ympäristöystävällisessä vetyteknologiassa tai 5G-infrastruktuurissa.

”Maailmanmarkkinoilla korttipakkaa sekoitetaan nyt uudelleen ja EU-maiden ainoa mahdollisuus pärjätä tai ylipäätään pysyä pelissä mukana on panostaa eurooppalaiseen yhteistyöhön – joka voi tarkoittaa myös sitä, että pidemmän aikavälin edun saavuttaminen saattaa edellyttää lyhyen aikavälin edun sivuuttamista.”

Lue seuraavaksi: