Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja ja EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan jäsen Anne Kalmari (kesk) ei hyväksy Euroopan unionin valmistelemia metsälinjauksia.