Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajisto antaa kipakkaa palautetta oppositiopuolue sdp:lle, joka on tekemässä hallitukselle välikysymystä vanhustenhoidon tilanteesta.

Keskusta on sdp:n kanssa samaa mieltä siitä, että ”isojen hoito- ja hoiva-alan yritysten Esperi Caren ja joidenkin muidenkin toiminnassa paljastuneet epäkohdat ovat vakavia ja kaikin puolin kestämättömiä”.

”On hyvä, että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla haetaan jo tällä viikolla ratkaisuja siihen, miten vanhustenhoidon kiistattomia ongelmia korjataan”, keskustajohtajat toteavat.

Ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja varapuheenjohtajat Hanna Kosonen sekä Markus Lohi eivät kuitenkaan katso hyvällä sdp:n toimia.

”[Sdp] on tekemässä vakavalla ja lähes jokaista suomalaista koskettavalla asialla vaali- ja puoluepolitiikkaa. Yhdenkään vanhuksen hoiva ei parane opposition välikysymyksellä, vaan riittävien palveluiden ja hoivan turvaamisella kaikissa tilanteissa”, keskusta toteaa.

”Kaiken lisäksi SDP on tehnyt kaiken voitavansa sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseksi, vaikka juuri se olisi iso osa ratkaisua vanhustenhoidon kestävässä parantamisessa. Tässä tilanteessa nimittäin ollaan osaltaan juuri siksi, että uudistukseen ei yli kymmenen vuoden aikana ole pystytty.”

Oppositiossa asiasta ollaan laajalti eri mieltä ja sote-uudistuksen pelätään lisäävän ongelmia.

”Jos uudistus nyt kaatuisi, vanhustenhoidon sekä ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen tulee hallitsemattomasti voimistumaan. Tätäkö SDP todella haluaa”, keskustajohtajat vetoavat.

”Keskustan tavoite on viedä uudistus viimein maaliin, jotta palvelut voidaan turvata tasa-arvoisesti paitsi jokaiselle ikäihmiselle myös kaikille suomalaisille kautta maan. Linjamme on ollut ja on, että myös tulevaisuudessa vastuu palveluista on julkisella puolella. Yksityiset hoito- ja hoiva-alan yritykset voivat täydentää julkisia palveluja.”