Keskustan talouspoliittinen työryhmä paheksuu valtion hankintayhtiö Hanselin toimintakulttuuria, jossa hankintoja ei jaeta lain kannustamalla tavalla pienempiin osiin, vaan toteutetaan niin suurissa kokonaisuuksissa, että pk-yritysten osallistuminen niihin vaikeutuu.

Viime aikoina julkisuudessa on ollut keskustelua niin puhtaanapidon kuin elintarvikkeidenkin kilpailutuksista, joiden kokoluokka on ollut mittava.

”Keskustan talouspoliittinen työryhmä edellyttää, että lainsäätäjän tahtotila helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin otetaan tosissaan kaikissa hankintayksiköissä, sanoo työryhmän puheenjohtaja”, kansanedustaja Markus Lohi kommentoi tiedotteessa.

Keskustan talouspoliittinen työryhmä korostaa, että edellisellä vaalikaudella voimaan tullut uusi hankintalaki antaa hyvät lähtökohdat kotimaisille pk-yrityksille. Yksi hankintalain tavoitteista on, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.

”Lain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Näin toimimalla varmistetaan myös se, että markkinat ei keskity liiaksi yhdelle kilpailutuksen voittaneelle taholle”, työryhmän jäsen, eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti muistuttaa.

Lue seuraavaksi:

Työryhmän jäsen Petra Schluze Steinen korostaa, että EU:n direktiivi, johon hankintalakikin nojaa, edellyttää jäsenvaltioilta raportointia kolmen vuoden välein kansallisten lakien soveltamisesta ja mainitsee erityisesti pk-yritysten osallistumisen hankintoihin yhtenä seurannan kohteista.

”Koska pk-yritykset ovat mahdollisuus työpaikkojen, kasvun ja innovaatioiden luomisessa, on erittäin tärkeätä tukea niiden pääsyä kotimaan hankintamarkkinoille”, hän sanoo.

Keskustan kansanedustajien mukaan Hanselin ja KL Kuntahankintojen viime vuonna toteutuneen fuusion yhteydessä eduskunnalle vakuutettiin, että tällä ei olisi merkittäviä vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksiin julkisiin hankintoihin.

Eduskunnan talousvaliokunta painotti fuusiota koskevassa mietinnössään erityisesti hankintalain tarjoamia keinoja yritysten markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja pk-yritysten aseman turvaamiseksi. Talousvaliokunta piti myös tärkeänä lähtökohtana, että pk-yrityskentän asema ja hankintamarkkinoiden keskittymisen välttämisen tavoitteet huomioidaan myös Hanselin toiminnan strategisella tasolla.

Keskustan talouspoliittinen työryhmä edellyttää, että Hanselista vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) varmistaa omistajaohjauksen avulla, että hankintalain henkeä ja eduskunnan talousvaliokunnan tahtotilaa noudatetaan Hanselin toiminnassa.

”Valtion on näytettävä esimerkkiä hankintalain toteuttamisessa ja pitkäjänteisen reilun kilpailun edistämisessä”, Markus Lohi linjaa.

Lue myös:

Suomen Yrittäjät puuttui tällä viikolla Hanselin puhtaanapidon tarvikkeita koskevaan kilpailutukseen. Hankinnan arvo on neljän vuoden ajalta 50 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjät sanoo, ettei hankintaa ei ole ositettu tuoteryhmittäin eikä alueellisesti.

Lapin Yrittäjät ry:n hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkauksen mukaan tyrmistyneet yrittäjät ovat ottaneet yhteyttä kysyen, että eivätkö he voi tarjota valmistamaansa tai myymäänsä tuotetta ilman, että he tarjoavat myös kaikkia muita listattuja tuotteita.

Hanselin toimitusjohaja Anssi Pihkala on todennut, ettei yhtiön ole mahdollista kommentoida asiaa kesken olevan kilpailutuksen vuoksi.

Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia.

Lue lisää: