Keskustan puoluehallitus pistää remonttiin puolueen talousohjesäännön ja vahvistaa puolueen omistamien yhtiöiden valvontaa ja konserniohjausta. Uudistukset ovat johtopäätös riippumattomasta selvityksestä, joka koski puoluetta ja sen omistamia yhtiöitä Apollon Verkkopalvelut Oy:tä ja Apollo Group Oy:tä.

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta tilasi kesäkuussa puolueesta ja sen omistamista yhtiöistä taloudellisen, liiketoiminnallisen ja oikeudellisen Due Diligence -tarkastuksen. Puoluesihteeri Timo Laaninen kommentoi tuolloin, että tarkastus tehdään jotta "jälkipuheet" puolueen talousasioista saadaan kitkettyä. Hän korosti, ettei ole syytä epäillä mitään.

Tarkastuksessa ei keskustan mukaan löytänytkään uusia sotkuja. Puoluehallitus päätti, että alkuvuodesta tehdään kuitenkin välitilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Puolueen omistamien omistamien yhtiöiden valvontaa ja konserniohjausta on jo kiristetty siten, että puoluejohdon jäsenet toimivat yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi vuodelta 2008 oleva puolueen talousohjesääntö tullaan uudistamaan sekä puolueen nykyisen yhtiörakenteen "tarkoituksenmukaisuus" arvioimaan.

Keskusta tiedottaa myös vahvistavansa "hyvää hallintotapaa" puolueessa.

Keskustan tiedotteen mukaan tarkastuksen tavoitteena on ollut saada laaja-alainen ja riippumaton arvio puolueen ja sen omistamien yhtiöiden taloudesta ja toiminnasta.