Keskustan puoluetoimistolla kuultiin keskiviikkona synkkä arvio puolueen tilasta, kun puolueen Kes­ki-Poh­janmaan pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Jir­ka Ha­ka­la ilmoitti pyrkivänsä kes­kus­tan puo­lu­e­sih­tee­rik­si.

Kes­kus­tan ny­kyi­nen puo­lu­e­sih­tee­ri on Jou­ni Ovas­ka, jonka jatkohaluista ei toistaiseksi ole tietoa. Hakalan kuvaus puolueorganisaation nykyisestä toiminnasta ja etenkin viestinnän onnistumisesta oli ankara.

– Keskustan tilanne on hyvin vakava. Meillä on takana kahdet erittäin huonosti menneet vaalit ja gallupit ovat huonolla tolalla, eivät lainkaan tyydyttäviä, Hakala sanoi tilaisuudessa, jonka puoluelehti Suomenmaa lähetti Facebookissa.

Ovaskaa Hakala kuvasi mukavaksi mieheksi.

– Tämä ei ole Ovaskan vastainen kampanja vaan kampanja sen puolesta, että nyt aletaan laittaa asioita parempaan kuntoon.

Hakalan mielestä puolue tekee hyvää työtä hallituksessa ja eduskunnassa, onhan ”Suomen suunta käännetty”.

– Näillä tuloksilla pitäisi pystyä parempaan, vaikka napinaa politiikasta tuleekin, Hakala katsoi gallup-kannatuksen syöksyyn viitaten.

Hänen mukaansa keskusta ei tällä hetkellä tarjoa äänestäjille selkeää omaa vaihtoehtoa.

– Keskustan profiili on päässyt väljähtämään.

Hänen mukaansa järjestövallankumouksia ei tarvita, vaan nykyistä selkeämpiä projekteja ja viestintää. Hakala kuvasi itseään ”viimeisen päälle” puolueen mieheksi, eikä esimerkiksi eduskunta häntä sanomansa mukaan kiinnosta.

Eduskunnasta Paavo Väyrysen tieltä sivuun joutuva kansanedustaja Mikko Kärnä puolestaan ilmoitti keskiviikkona, että hän ei pyri puoluesihteeriksi.

– Puo­lu­e­sih­tee­ri­nä toi­mi­mi­nen vaa­ti­si täy­del­li­sen pro­fii­lin­muu­tok­sen, sil­lä puo­lu­e­sih­tee­ri ei tee min­kään­lai­sia ir­ti­ot­to­ja tai re­vit­te­le, vaan pal­ve­lee vain ja ai­no­as­taan puo­lu­een omaa vah­vis­tet­tua lin­jaa, some-aktiivina tunnettu Kärnä sanoi tiedotteessaan.

Hän antoi tukensa Jirka Hakalalle. Kärnän mukaan hänen oli helppo tehdä oma päätöksensä, koska Hakala ilmoittautui Ovaskan haastajaksi.

–  Olen tyy­ty­mä­tön ny­kyi­sen puo­lu­e­sih­tee­rin toi­min­taan ja niin on myös kes­kus­tan kent­tä. Olen erit­täin iloi­nen, et­tä nyt pää­sem­me mit­taa­maan hä­nen kan­na­tuk­sen­sa, Kärnä sanoi.

Tukensa Hakalalle antoi välittömästi myös kansanedustaja Petri Honkonen.