Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Kiinan julkisyhteisöjen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen nousevan yli sadan prosentin vuonna 2027. Kiinan valtion todellista velkaisuutta kuvaavan ”oikaistun” velkasuhteen ennustetaan saavuttavan 145 prosenttia vuonna 2028.