Alle 40 000 euroa veronalaista ansiotuloa tienaavien palkkojen määrä laski yhteensä 4,8 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna, osoittavat Verohallinnon vuoden 2020 tuloverotilastot. Maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi samalla ajanjaksolla 33,4 prosenttia.