Niin sanottu apteekki 2 -lakipaketti aiotaan saada valmiiksi vielä tällä hallituskaudella. Ykköspaketti on jo eduskunnan käsittelyssä ja sitä on arvosteltu kunnianhimottomaksi. Siitä jäi pois useita apteekkityöryhmän ehdotuksia, joita on mukana seuraavassa paketissa.