Euroopan hakiessa linjaansa Kiinan suuntaan esille nousevat väistämättä myös kauppasuhteet ja moneen kertaan lykätty investointisopimus. Eurooppalaisten