Kiinteistövero maksetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa porrastetusti. Suurimmalla osalla kiinteistöveroa maksavista vero lankeaa maksettavaksi kuitenkin 6.8. ja 6.10. Kiinteistöveron maksupäivät muuttuvat, mikäli keväällä lähetettyyn kiinteistöveropäätökseen on tullut muutoksia.

Kiinteistöveron maksaa ja kiinteistöverotuspäätös lähetetään sille, joka on omistanut verotuksen kohteena olevan kiinteistön 1.1.2020.

Yhteensä kiinteistöveroa kerätään tänä vuonna noin 310 miljoonaa euroa.

Perusteiden muutosta ja korotuspainetta

Tämän vuoden muutokset kiinteistöveroon ovat lähinnä maksuteknisiä, mutta kiinteistöveroon on luvassa myös suurempi remontti.

Sanna Marinin (sd) hallitus suunnittelee kuluvalla hallituskaudella muutosta kiinteistöveron verotusperusteisiin. Uudistus oli tarkoitus saada valmiiksi jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana, mutta se jäi muun muassa kaatuneen sote- ja maakunta-uudistuksen jalkoihin.

Uudistuksen tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotusta niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin eri alueiden hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Hallituksen näkemyksen mukaan kiinteistöjen verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Vielä ensi vuoden verotukseen uudistuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta.

”Siitä ei ole hallituksen esitystäkään ole vielä ollut lausuntokierroksella. Vuodelle 2022 tätä on kaavailtu”, ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta sanoo.

Korottamispainetta kiinteistöveroon tuo sen sijaan työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän raportti talouspoliittisista keinoista koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin hoitoon.

Raportissa esitetään ”selvää” korotusta kiinteistöveroon, joka kohdistuisi keskimääräistä ikääntyneempään ja varakkaampaan väestöön.

Lue seuraavaksi: