Kirkolliskokous on päättänyt, että kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Sen sijaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta jätettiin äänestysten jälkeen raukeamaan. Porvoon piispa Björn Vikström antoi vastaehdotuksen, jonka mukaan aloite ei raukea, vaan lähetetään piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Vikströmin ehdotus hävisi äänin 59–46 (yksi tyhjä ääni).

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Kirkolliskokousedustaja Arto Antturi teki jatkoehdotuksen, jonka mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Antturin ehdotus hyväksyttiin äänin 32–73 (yksi tyhjä ääni).

Avioliittokäsityksen laajentamiskeskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammissa puheenvuoroissa korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.

Kirkolliskokous käsitteli myös lakimuutosta uuden tietosuojalainsäädännön ja digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Kirkolliskokous ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin lain säätämiseksi. Kirkko ja seurakunnat kuuluvat julkishallintoon ja käyttävät julkista valtaa, joten on perusteltua, että laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee sellaisenaan myös kirkkoa ja sen seurakuntia. Lailla tietosuojasta täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta.

Lain omaksuminen on perusteltua myös kirkon arvoperustasta käsin, ja se vastaa kirkon saavutettavuusohjemaa. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien parissa.

Kirkolliskokouksen syysistunto pidetään tiistaista perjantaihin 6.–9.11.2018.