Keskustatunnelia käsitellään vielä Helsingin kaupunginhallituksessa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo asiasta blogissaan.

LUE PUHEENVUOROSSA: Jan Vapaavuori: Siirsin kokoojakatua ja kävelykeskustaa koskevan asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

”Olen tänään tekemälläni päätöksellä ottanut tätä selvityshanketta koskevan kaupunkiympäristölautakunnan viime viikolla tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tämä on tärkeää jo sen takia, että asian käsittely toteutuu samalla päätöstasolla muiden strategian kärkihankkeiden kanssa. Kaikista muistakin kärkihankkeista on siis päätetty kaupunginhallituksessa”, Vapaavuori kirjoittaa.

Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi keskustatunnelihankkeen jatkosuunnittelun viime viikon tiistaina.

Vapaavuori käytti asiassa otto-oikeutta, jonka puitteissa kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vapaavuori sanoo tviitissään, ettei hänen tarkoituksenaan ole yrittää edistää keskustatunnelin etenemistä vaan normaalin päätöksentekoprosessin toteutumista. Vapaavuori myöntääkin blogissaan, että poliittista tukea hankkeen etenemiselle ei ole.

”On käynyt ilmeiseksi, että maanalaisen kokoojakadun ja kävelykeskustan merkittävämpää laajentamista koskevan selvityksen loppuunsaattamiselle ei ole vallitsevassa poliittisessa todellisuudessa riittävästi tukea. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta tarkastella kaupunkimme keskustan elinvoimaan, viihtyisyyteen ja toimivuuteen liittyvien, strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista kokonaisvaltaisesti. Se ei myöskään oikeuta olemaan suorittamatta siihen liittyvää valmistelu- ja selvittelytyötä riittävän perusteellisesti”, Vapaavuori kirjoittaa.

Samalla Vapaavuori kirjoittaa käynnistävänsä uusia liikenteen suunnitteluhankkeita.

”Käynnistän tänään jo pidempään valmistelemani liikenteen tulevaisuusanalyysin laatimistyön, minkä tehtävänä on arvioida liikenteeseen globaalisti vaikuttavia lukuisia muutostrendejä ja näiden yhteisvaikutuksia sekä laatia suosituksia siitä, miten Helsinki varautuu muutoksiin. Käynnistän välittömästi myös selvityksen Helsingin Sataman ja eri satamatoimintojen tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta erilaisissa kantakaupungin liikenteellisiä järjestelyjä koskevissa skenaarioissa”, Vapaavuori kirjoittaa.

Vapaavuoren mukaan kyseessä ei ole uusi tunneliselvitys vaan kyse on liikenteen kokonaissuunnittelusta.

Vapaavuori on päästellyt höyryjä julkisuudessa poikkeuksellisen avoimesti tunnelihankkeen kaatumisen seurauksena. Vapaavuori syytti apulaispormestareidensa Anni Sinnemäen (vihr) ja Nasima Razmyarin (sd) edustamia puolueita hankkeen keskeyttämisestä ”ilman kunnon tietopohjaa”. LUE LISÄÄ: