Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan ei ole olennaista, mainitaanko Suomen ja Kreikan vakuussopimuksessa sanaa ”vakuus”. Valtaosa Kreikan Suomelle lupaamista vakuuksista on jo tilitetty.