Tänään julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön virkamiespuheenvuoro etsi keinoja työllisyysasteen nostoon 75 prosenttiin ja yli 100 000 työikäisen työllistämiseen seuraavalla vaalikaudella. Lähtökohtana työmarkkinanäkemyksessä on yhteensovitettu työ- ja elinkeinopolitiikka.

”Suomen työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltiomme on mahdollista säilyttää. Helpot keinot työllisyysasteen nostamiseksi on jo käytetty ja nyt tarvitaan vaikeitakin ratkaisuja” korostaa kansliapäällikköJari Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteessa.

”Nostamme esiin tarpeen uudistaa kolmikantayhteistyötä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Näemme tärkeänä sen, että kolmikantayhteistyön lähtökohtana on yhteinen tilannekuva ja päämääränä kaikissa toimenpiteissä työllisyysasteen nosto.”

Vaikka työllisyys on parantunut käynnissä olevalla hallituskaudella, raportin mukaan työllisyysasteen nousua rajoittavat työvoiman saatavuus ja ongelmat työvoiman kohtaannossa. Etlan arvion mukaan paljon puhuttu kiky johti 15 000–25 000 työpaikan lisäykseen.

Kohtaannon parantamiseksi tulee nyt lisätä osa-aikatyötä ja uudistaa sosiaaliturvaa. ”Lisäksi meidän on uudistettava työttömyysturvan ehtoja lisäämään aktiivista työnhakua.”

Osaamisen vahvistamiseen johtaviksi keinoksi työmarkkinanäkemyksessä listataan muun muassa työelämälähtöinen jatkuva oppiminen ja tutkintoon johtamattoman koulutuksen lisääminen.

Ratkaisuksi väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin virkamiesselvitys tarjoaa maassa tilapäisesti työskentelevän ja maahan pysyvästi asettuvaa työvoimaan lisäämistä. Selvityksessä kuitenkin muistutetaan, että Suomi kilpailee työvoimasta ja kansainvälisistä osaajista muun maailman kanssa.

Työmarkkinanäkemyksen taustaksi on koottu laaja tausta-aineisto, jonka pohjalta on johdettu tilannekuva, tavoitetila ja keinovaihtoehdot.

Ministeriön virkamiespuheenvuorossa nostetaan lisäksi esille muun muassa työn murrokseen, työelämän tasa-arvoon ja työelämän pelisääntöihin liittyviä kysymyksiä.