Kirkko jatkaa tänään alkavassa kirkolliskokouksessa kipeää keskustelua kirkon avioliittokäsityksestä. Kirkolliskokoukseen on tuotu nyt aloite, jossa vaaditaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

Kirkko ei vihi samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka avioliittolaki muuttui maaliskuun alusta siten, että mies- ja naisparit voivat nyt avioitua maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Kirkko ei myöskään siunaa samaa sukupuolta olevia pareja.

–Avioliittolain muutoksen vaikutus tulisi ottaa huomioon ja käynnistää työ avioliittoon vihkimisen ja siunaamisen mahdollistamiseksi myös samaa sukupuolta oleville pareille sekä valmistella sitä vastaavat muutokset toimitusten kirjaan, aloitteessa todetaan.

Avioliittokeskustelu on repinyt kirkkoa, sillä avioliittokäsityksen laajentamiselle löytyy kiihkeitä vastustajia sekä kannattajia. Osa papeista on ilmoittanut olevansa valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia, vaikka kirkon piispat ovatkin linjanneet, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen ei ole mahdollista.

Avioliittokäsityksen laajentamiseksi vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö kirkolliskokouksessa. Kirkon onkin luonnehdittu olevan pattitilanteessa kysymyksen kanssa. Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty, että kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta kokonaan. Aloitteen tekijät pitävät tätä huonona.

–Tämä ei kuitenkaan ratkaisisi ongelmaa, vaan siirtäisi sen samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen, jossa siinäkin kannat kirkossa poikkeavat voimakkaasti toisistaan. Vihkioikeudesta luopuminen heikentäisi kirkon luonnollisia ja myönteisiä yhteyksiä nuorten, nuorten aikuisten ja heidän perheidensä elämään, aloitteessa todetaan.

Aloitteessa ehdotetaankin nyt kahta ratkaisumallia: avioliittokäsityksen laajentamista tai ”Norjan malli”.

–Muutokset voitaisiin tehdä joko soveltamalla niin sanottua Norjan mallia eli laatimalla samaa sukupuolta oleville pareille oma vihkikaava tai muokkaamalla nykyistä vihkikaavaa myös samaa sukupuolta oleville pareille sopivaksi.

Kirkko ei tee aloitteesta lopullista päätöstä, vaan kokous päättää, lähetetäänkö aloite jatkovalmisteluun vai ei.