Suomesta on löytynyt 120 kivikautista kalliomaalausta. Näistä sadassa kuvafiguurit ovat suhteellisen hyvin hahmotettavissa, ja noin kahdessakymmenessä maali on niin puuroutunutta, että emme pysty tulkitsemaan niiden kuvioita.