Kyselyn perusteella pk-sektorin tila on historiallisen kurja. Kymmenet tuhannet yritykset huojuvat konkurssin partaalla koronakriisin takia.

”Kuopasta on tulossa syvä”, kuvaa tilannetta Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro.

Kysely kertoo lisäksi, että yli neljäsosa (27%) pk-sektorin yrityksistä on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Tilanne on hieman parantunut, koska kuukausi sitten tehdyssä kyselyssä joka kolmas pk-yritys viesti vakavasta taloudellisesta tilanteesta.

”Tilanne näyttää paremmalta kuin kuukausi sitten, koska myös konkurssivaarassa olevien yritysten määrä on vähän laskenut. Syvällä kuitenkin vielä ollaan”, Soro sanoo.

Kyselyyn vastasi yli 600 kirjanpitäjää, joista suurin osa työskentelee tilitoimistoissa. Tutkimus kattaa arviolta noin 15 000 pk-yritystä.

Tilastokeskuksen yritysrekisterin (2018) Suomessa on noin 290 000 yritystä. Näistä 93 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Vaikka yritykset ovat vaikeuksissa, kriisi ei vielä näy konkurssitilastoissa. Taloushallintoliiton kyselyn perusteella konkurssitilastot synkkenevät jatkossa.

”Luottamuksen palauttaminen tärkeintä”

Taloushallintoliiton kysely kertoo, että noin 40 prosenttia yrityksistä on jo hakenut tai hakee tarjolla olevia avustuksia ja lainoja.

Lisäksi noin 40 prosenttia kirjanpitäjistä arvioi, että koronarajoitusten purkaminen on liian hidasta konkurssien välttämiseksi. Yli 60 prosenttia kirjanpitäjistä lähtee siitä, etteivät julkishallinnon tukitoimet yksinyrittäjille tai pienille yrityksille ole vieläkään riittäviä.

”Luottamuksen palauttaminen on tärkeintä. Epävarmuus on pahinta myrkkyä, ja nyt päättäjien pitää keskittyä juuri luottamuksen rakentamiseen”, Soro mainitsee.

Pk-sektori kaipaa päättäjiltä selkeää tiekarttaa ulos kriisistä. Rajoitusten purkamisen aikataulusta on syytä viestiä avoimesti.

Kyselyn perusteella kaksi kolmesta kirjanpitäjästä arvioi, että rajoitusten asteittainen purkaminen on paras tie päästä ulos nykytilanteesta.

”Tilintarkastajien otos antaa väärän kuvan”

Suomen Tilintarkastajat ry:n tuore kysely antoi yritysten tilanteesta myönteisemmän kuvan. Sen perusteella yritykset itse uskovat selviävänsä hengissä myös tilikaudesta 2020.

Toiminnan jatkuvuutta epäilee enintään neljäsosa tilintarkastajien asiakkaista. Valtaosa yrityksistä ei aio hakea tukea, eivätkä tilintarkastajakyselyn tiedot viittaa yrityksiä pyyhkivään tuhoaaltoon.

”Datasta puuttuu kymmenien tuhansien pienyritysten tilanne, koska ne eivät ole tilintarkastusvelvollisia”, Taloushallintoliiton Soro huomauttaa.

Soron mukaan tilintarkastajien otos antaa väärän kuvan pk-sektorin tilanteesta. Tilintarkastajat katsovat työssään taaksepäin, eivätkä ole pulssilla nykyhetkestä.

”Ei ole välttämättä pk-yrittäjän edun mukaista antaa tilintarkastajalle tilikauden jälkeisistä tapahtumista pahinta mahdollista skenaariota, koska tilintarkastettua tilinpäätöstä voivat lukea asiakkaat, toimittajat, alihankkijat, sijoittajat ja rahoittajat”, Soro sanoo.

”Kirjanpitäjällä paras käsitys”

Taloushallintoliiton Soro muistuttaa, että pk-yrittäjät uskoutuvat usein kirjanpitäjälle. Tilintarkastajaa ei hänen mukaansa pidetä yhtä luotettavana kumppanina ja neuvonantajana.

”Kirjanpitäjällä on paras käsitys yrityksen ja eri toimialojen tilanteesta”, Soro sanoo.

Kirjanpitäjät tekevät yritysten kanssa kassavirta- tai liiketoimintasuunnitelmia tulevaisuuteen. Laskelmien arvo korostuu kriisioloissa.

Kyselytutkimuksen lisäksi Taloushallintoliitto julkaisee perjantaina data-analyysia kymmenien tuhansien pk-yritysten kirjanpito- ja palkkahallintojärjestelmistä. Se on tehty yhdessä Talenomin, Accountorin ja Administerin kanssa.

”Datan perusteella osaamme arvioida, onko rajoitusten purkamisen suunta oikea ja vauhti riittävä, jotta välttäisimme konkurssiaallot pk-sektorilla”, Soro selittää.

Lue myös: