Työtuomioistuin on ratkonut etätöistä Metsäliitossa syntynyttä kiistaa.

Yhtiön myynti- ja viestintäassistentti oli tehnyt työaikaleimauksia tietokoneeltaan kotoa käsin aamuisin. Tapahtumat paljastuivat, kun esimies alkoi ihmetellä työntekijän poissaoloja ja pitkiä vapaita.

Työntekijä leimasi itsensä töihin aamuisin kello 7.00. Hän kuitenkin saapui työpaikalle vasta 7.15-7.20. Työnantaja vahvisti ajankohdat valvontakameraseurannalla.

Työntekijä perusteli toimintaansa etätöillä. Hän kertoi muun muassa lukeneensa työsähköpostejaan kotona ennen saapumista työpaikalle. Työnantaja piti tapausta niin vakavana, että työsopimus purettiin. Työntekijälle annettiin mahdollisuus irtisanoutua itse ja hän teki niin.

Ammattiliitto Pro riitautti asian työtuomioistuimessa. Työtuomioistuimen mukaan irtisanomiseen oli perusteet, koska työntekijä ei pystynyt todistamaan tehneensä etätöitä. Työtuomioistuin hylkäsi Pron kanteen myös siksi, että työntekijä oli lopulta itse irtisanoutunut.