Posti kertoo kirjepostin määrän vähentyneen huhtikuussa peräti noin 20 prosenttia. Postipalvelut joutuu suunnittelemaan kesän ajaksi poikkeusjärjestelyä, jossa perjantain postilähetykset jaettaisiin pääsääntöisesti jo torstaina.

Posti aloittaa myös yhteistoimintaneuvottelut Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotantoa ja hallintoa sekä Posti Group -konsernin hallintoa koskevista mahdollisista lomautuksista. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 8 000 henkilöä. Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän henkilöstö ei ole näiden yhteistoimintaneuvottelujen piirissä.

Lomautuksilla ei ole Postin mukaan vaikutusta asiakkaiden palveluun, vaan lomautukset rytmitetään niin, että palvelut pystytään tuottamaan lomautuksista huolimatta.

Koronapandemian vaikutus näkyy Postin mukaan selvästi erityisesti yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen lähettämissä postimäärissä, jotka muodostavat noin 96 prosenttia kaikista Postin toimittamista kirjelähetyksistä.

”Kun monella palvelualalla toiminta on koronan takia hiljentynyt tai keskeytynyt rajoitusten takia, niin paperilaskuja tai mainoksia ei enää lähetetä asiakkaille normaaliin tapaan” sanoo johtaja Yrjö Eskola Postista tiedotteessa.

Huhtikuussa osoitteellisen kirjepostin määrän lasku kiihtyi noin 20 prosenttiin, kun tammi-maaliskuussa se väheni 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Muutos on hurja, sillä viisi vuotta sitten volyymilasku oli vain 6 prosenttia. Koronapandemian vuoksi myös mainosposti on vähentynyt merkittävästi.

Sanomalehtien varhaisjakelu ja aikakauslehtien sekä pakettien jakelu jatkuu normaalisti

Tuotannolliset uudelleenjärjestelyt tarkoittaisivat lähetysten lajittelun ja jakelun rytmittämistä uudella tavalla, koska jaettavaa on arviolta viidennes vähemmän kuin viime kesänä.

Sanomalehtien varhaisjakelu, aikakauslehtien jakelu ja pakettien jakelu jatkuvat normaalisti, asiakkaiden kanssa sovitusti normaalilla tavalla. Myös Postin palvelupisteet ja asiakaspalvelu palvelevat normaalisti ilman muutoksia.

Postinsaajille muutos kesän aikana (1.6. – 31.8.) näkyisi siten, että perjantaiksi aikataulutetut lähetykset lajiteltaisiin aiemmin, jolloin ne pystyttäisiin jakamaan pääsääntöisesti jo torstaina. Perjantaiksi jäisi jaettavaa vain hyvin vähän. Joidenkin lähetysten osalta voisi jakelupäivä siirtyä myös maanantaille, silloin kun myös maanantai on tuotteelle sovittu jakelupäivä.

Kesäaikana postia lähetetään vähemmän

Jakelun rytmittäminen on Postin mukaan helpompaa kesäaikana, jolloin postimäärät ovat normaalistikin selvästi vähäisempiä kuin muina vuodenaikoina. Palvelujen rytmittämistä ja henkilöstön työn kohdentamista postimäärän mukaisesti on tehty myös aikaisemmin.

Eskolan mukaan digitalisaatio on puolittanut kirjepostin määrän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämä kehitys jatkuu vääjäämättömästi, kun perinteisen postin merkitys vähentyy kuluttajien arjessa.

”Trendi on samanlainen koko postialalla Euroopassa; koronapandemia kiihdyttää vaihtoehtoisten digitaalisten viestintävälineiden käyttöä. Lisäksi meillä Suomessa julkinen sektori on luopumassa paperipostin lähettämisestä ja valtio itse vauhdittaa tätä kehitystä. Tällä on dramaattinen vaikutus Postin tuloihin”, sanoo Eskola.