Suomi pyrkii korjaamaan maataloustuottajien osin erittäin isoiksi paisuvia sanktioita EU-sääntelyssä. Asia nousi esille torstain kyselytunnilla eduskunnassa.

Kansanedustaja Pertti Hakanen (kesk.) kysyi sanktioista maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.).

–Eläinrekisterin virheestä aiheutuvat sanktiot eivät kohtaa millään tavalla kansalaisten oikeudentajua tänä päivänä. Tuntuu käsittämättömältä, että yhä nykypäivän Suomessa hyvin pienestä rekisteröintivirheestä, kuten näppäimistön lyöntivirheestä, voi koitua kymmenissä tuhansissa mitattavia vahinkoja tuottajille. Tunnollisinkaan viljelijä ei pysty välttämään niitä vaaranpaikkoja, joita tarkastuksissa voi tulla esille jopa takautuvasti vuosien takaa, siis jopa takautuvasti, Hakanen sanoi.

–Tuottajilla on huolehdittavanaan lukuisia erilaisia rekistereitä ja velvoitteita ja kirjauksia niin eläinten ostoista kuin myynneistä, on varautumissuunnitelmaa, palo‑ ja pelastussuunnitelmaa, eläinluetteloa ynnä muita, ynnä muita. Ongelma on se, että pienikin virhe ja siitä aiheutuva takaisinperintä voi koskea myöskin muita kotieläintukia ja kasvinviljelytukia.

Hakanen kysyi, mitä ”tälle kohtuuttomuudelle voidaan tehdä”. Ministeri Leppä vastasi, että kysymys osui ”äärimmäisen tärkeään ja oikeaan asiaan”.

–Nämä sanktiot, jotka myös kumuloituvat, koetaan varsin ankariksi, ne koetetaan epäoikeudenmukaisiksi, ja ne koettelevat myöskin viljelijöiden oikeusturvaa, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ne juontavat juurensa yhteisen maatalouspolitiikan säädöksiin. Suomi on ollut aktiivinen näiden muutosten esittämisessä, jotta tästä päästäisiin eroon, Leppä sanoi.

–Nyt on pieni liennytys tullut asialle niin, että täydentävien ehtojen osalta nämä rekisterivirheet, inhimilliset virheet, eivät enää aiheuta senkaltaisia sanktioita, jollaisia nyt sitten tähän asti on koettu, mutta edelleenkin muissa rekisteriin liittyvissä tukijärjestelmissä ne samat sanktiot ja samat kumulaatiot ovat.

Leppä kertoi, että Suomi on tehnyt yhdessä Ruotsin ja Tanskan ja Baltian maiden kanssa ehdotuksen, jossa on monen kymmenen ehdotuksen luettelo komissiolle.

–Tämä sisältyy näihin ehdotuksiin, ja se on otettu mielenkiinnolla vastaan, ja nyt Suomi tekee siitä jatkoselvityksiä komission kanssa.