Kirkkohallituksen täysistunto on tänään hyväksynyt oikeudellisen selvityksen maaliskuun alussa 2017 voimaan tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle, tiedottaa Kirkon tiedotuskeskus.

– Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Kirkon nykyisen käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen, tiedotteessa sanotaan.

Kirkolla on avioliittolain muutoksen jälkeenkin oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. 1.3.2017 voimaan astuva laki ei myöskään luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Vaikutusselvityksessä, johon on pyydetty lausuntoa oikeusoppineilta, todetaan, että kirkon ei ole perusoikeuksien näkökulmasta muutettava avioliittokäsitystään eikä vihkimiskäytäntöään.

Samaan aikaan kirkko tiedottaa kuitenkin myös, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen on pätevä.

– Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon lakimuutoksen jälkeen, avioliitto on oikeudellisesti pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa, tiedotteessa sanotaan.

Kirkkohallituksen selvityksessä todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto ei tuo vihittäville seuraamuksia. Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon käsittely ja mahdollisen seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapituleille.

Piispainkokous linjasi elokuun lopussa, että avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon.

Lue lisää: Nyt tuli papeille ohje: Homopareille ei kirkollista vihkimistä