Korkein oikeus (KKO) on tuominnut ehdolliseen vankeuteen virolaisyrittäjän, joka oli myynyt verkkosivuston kautta alkoholijuomia Suomeen. Hänet tuomittiin alkoholirikoksesta. Samalla korkein oikeus totesi, että Alkon monopoli ei ole ristiriidassa EU-säädösten kanssa.

Kiistaa on käyty oikeusasteissa pitkään EU-tuomioistuinta myöten. Yrittäjä oli kesällä 2009 myynyt Suomessa asuville yksityishenkilöille alkoholijuomia. Kaupoista oli sovittu yhtiön internetsivuston välityksellä, minkä jälkeen yrittäjä oli tuonut juomat Virosta Suomeen ja toimittanut ne täällä ostajien koteihin.

KKO katsoo, että kaupanteko oli ollut alkoholilain vastaista vähittäismyyntiä. Yrittäjä oli siten syyllistynyt alkoholirikokseen.

KKO:n tiedotteen mukaan asiassa oli keskeistä se, oliko Suomen alkoholilainsäädäntö Euroopan unionin oikeuden vastainen, kuten yrittäjä väitti. KKO arvioi ratkaisussaan unionin oikeuden kannalta Alkon vähittäismyyntimonopolia sekä mietoja alkoholijuomia koskevaa vähittäismyyntilupajärjestelmää. Järjestelmä edellytti muun muassa lupaviranomaisen hyväksymää myyntipaikkaa.

– KKO päätyi siihen, etteivät vähittäismyyntimonopoli ja -lupajärjestelmä olleet ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, oikeus kertoo tiedotteessaan.

Perustelut: Miksi laitonta?

KKO:n päätöksen tiivistelmän mukaan yrittäjä oli myynyt virolaisen yhtiön puolesta ja yhtiön tosiasiallista määräysvaltaa käyttävänä Suomessa asuville yksityishenkilöille alkoholijuomia yhteensä noin 10 000 litraa. Tekoaikana Suomessa oli voimassa vuoden 1994 alkoholilaki, jonka mukaan alkoholijuomia sai tuoda maahan ilman erillistä maahantuontilupaa omaa käyttöä varten sekä kaupalliseen tarkoitukseen. Kaupallisessa tarkoituksessa alkoholijuomia käyttävä tarvitsi maahan tuotavan alkoholijuoman osalta toimintaansa alkoholilain mukaisen erillisen luvan.

Korkein oikeus totesi, että säännöksen perusteella alkoholijuomien maahantuonti sellaisenaan ei ollut alkoholilain vastaista. Yeittäjä oli kuitenkin käyttänyt maahan tuomiaan alkoholijuomia kaupallisessa tarkoituksessa, joten hän olisi tarvinnut toimintaansa alkoholilain mukaisen luvan. Tätä hänellä ei ollut.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kansalliset viranomaiset eivät saa määrätä rangaistusta sellaisen kansallisen säännöksen noudattamatta jättämisestä, joka ei ole unionin oikeuden mukainen. Tämän arviointia varten hovioikeus oli esittänyt asiassa ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle, joka annettiinkin vuonna 2015.

Suomessa alkoholilainsäädännön ja Alkon monopolin tarkoituksena on ehkäistä alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja rajoittamalla alkoholin kulutusta ja valvomalla siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Korkein oikeus katsoi, ettei unionin oikeudesta syntynyt estettä tuomita yrittäjä rangaistukseen ”siltä osin kuin se oli koskenut Alkon vähittäismyyntimonopolin piiriin kuuluneita alkoholijuomia”.

– Korkein oikeus totesi, että koska lupajärjestelmässä oli keskeisesti kysymys kansanterveyden suojeluun liittyvästä asiasta, kansallisella lainsäätäjällä oli harkintavaltaa sen suhteen, minkä tasoisesti ja millä tavalla suojelua toteutettiin.

Unionin tuomioistuin katsoi antamassaan tuomiossa, ettei kansanterveyttä ja yleistä järjestystä koskevia syitä, joihin Suomen viranomaiset olivat vedonneet, käytetty siten, että muista jäsenvaltioista peräisin olevia tavaroita syrjittäisiin. Näin myös KKO katsoi, että vuoden 1994 alkoholilaki ei ollut ristiriidassa EU:n säädösten kanssa.

Yrittäjän myymistä juomista 1500 litraa oli ollut enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäneitä juomia, 4700 litraa enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäneitä juomia ja 3400 litraa muita kuin käymisteitse valmistettuja tai yli 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäneitä juomia. Yrittäjä tuomittiin alkoholirikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.