Paperilaskusta saa veloittaa asiakkaalta 1,90 euroa kappaleelta, päätti Korkein oikeus (KKO) tiistaina. Kuluttaja-asiamies oli valituksessaan pitänyt teleoperaattori Elisan hinnoittelua ja paperilaskun maksullisuutta kohtuuttomana ratkaisuna kuluttajan kannalta.

Elisan puhelinliittymäsopimuksissa olleen ehdon mukaan kuluttaja saattoi valita laskun toimitustavaksi paperilaskun. Palvelu oli kuitenkin maksullinen, 1,90 euroa toimitettua paperilaskua kohden.

Kuluttaja-asiamies vei Elisa Oyj:n vuonna 2013 markkinaoikeuteen saadakseen ennakkoratkaisun siitä, saako puhelinliittymän paperilaskusta veloittaa erillisen maksun. KKO hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen paperilaskun maksuttomuudesta ja kumosi samalla markkinaoikeuden päätöksen, jolla Elisaa oli kielletty sakon uhalla käyttämästä kyseistä ehtoa puhelinliittymäsopimuksissaan.

– KKO katsoo tuomiossaan, ettei maksuehtoa ja laskuista perittyä maksua ollut pidettävä kohtuuttomina, korkein oikeus kertoo tiedotteessaan.

Myöskään markkinaoikeus ei ollut hyväksynyt kuluttaja-asiamiehen vaatimusta maksuehdon poistamisesta kokonaisuudessaan, vaan oli määritellyt kiellon koskevaksi 1,90 euroa tai sitä suurempia veloituksia paperilaskua kohden.

KKO perustelee ratkaisussaan, että muualla lainsäädännössä on hyväksytty paperi- ja e-laskun mahdollinen hintaero. Lisäksi yksi Elisan laskutusvaihtoehdoista oli maksuton tekstiviestilasku, joka ei edellytä netin käyttöä.

– Elisa Oy:llä oli tarjolla useita eri laskutustapoja, joista ainoastaan paperilasku oli maksullinen. Kuluttajalla oli liittymäsopimusta tehdessään mahdollisuus valita laskutustapa. Kunkin laskutustavan kohdalla oli selkeästi ilmoitettu sen hinta. Lisäksi asiakkailla, joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää internetiä, oli ollut mahdollisuus saada laskun maksamiseen tarvittavat tiedot tekstiviestinä, KKO perustelee.

Lisäksi maksuttoman sähköisen laskutuksen taustalla ”voitiin KKO:n mukaan nähdä hyväksyttäviä tavoitteita, kuten ympäristön suojeleminen, tietoyhteiskunnan edistäminen sekä kustannusten minimoiminen”.

Kuluttaja-asiamiehen valituksen perusteluna oli, että paperilasku on välttämättömyystarvikkeeksi katsotun puhelinliittymän tavanomainen laskutustapa, eikä voida olettaa, että kaikilla kuluttajilla olisi käytössään internet tai että kaikilla olisi kykyä tai taitoa käyttää sähköisiä palveluita.