Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on saanut korkeimmalta oikeudelta (KKO) tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Nissinen tuomitaan 40 päiväsakkoa vastaavaan 1720 euron sakkorangaistukseen. Hänen katsottiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui käsittelyyn ja päätöksentekoon eräissä Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) koulutushankinta-asioissa, joiden vastapuoli oli hänen veljensä yritys. Hankinnat oli tehty vuosien 2010-2015 välisenä aikana yrityksestä, ”jossa Nissisen veli toimi keskeisessä asemassa”, KKO perustelee.

KKO:n mukaan Nissisen teko oli tahallinen, koska esteellisyyttä koskevat säännökset eivät olleet tulkinnanvaraisia ja läheissuhteeseen perustuvan esteellisyyden syntyminen oli ollut yksiselitteistä.

- Tekoa ei voitu pitää vähäisenä, kun otettiin huomioon Nissisen asema ja tehtävät sekä ylimmän syyttäjän toiminnan vaikutus koko syyttäjälaitoksen toimintaan ja sitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Oikeuden tiedotteen mukaan Nissinen oli itse myöntänyt syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen katsoen toimineensa lähinnä huolimattomasti. Hänen mukaansa vaikea elämäntilanne sekä innostus ja aktiivisuus koulutusasioissa olivat hämärtäneet hänen harkintakykyään, eikä hän ollut riittävästi mieltänyt esteellisyyttään tapahtumien hetkellä, oikeus kertoo.

Nissisen veli oli hallituksen puheenjohtaja ja osake-enemmistön omistaja yhtiössä, josta hankintoja tehtiin.

KKO hylkäsi syytteen vanhentuneena siltä osin kuin se koski koulutushankintoja, joiden tekemiseen Nissinen oli osallistunut Itä-Suomen syyttäjänviraston johtavana kihlakunnansyyttäjänä toimiessaan.

Lue myös: Valtakunnansyyttäjä Nissiselle nostettiin syyte