Kuluttajat ovat valittaneet tämän vuoden aikana urakalla sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimasta. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on kertynyt tämän tammikuun aikana valituksia yli 200. Kuluttajien mukaan virheitä ja puutteita on ollut sopimuksissa, laskutuksessa sekä asiakaspalvelussa.

Useat ongelmista liittyvät laskutukseen. Sähköntoimituksesta laskutetaan etukäteen käyttöarvion perusteella, joka on ollut usein huomattavasti liian suuri. Laskutusta ei ole tasattu vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkulutusta.

LUE MYÖS:

Tämän lisäksi yhtiön ennakkolaskutus on käynnistynyt ennen kuin sähköntoimitus on alkanut – niissäkin tapauksissa, kun sopimus olisi alkanut vasta usean kuukauden kuluttua.

Kuluttajilla on ollut hankaluuksia laskutusvirheiden korjaamisessa, kun sopimus on päättynyt, sillä yritykseen on vaikea saada yhteyttä.

Kuluttajien ilmoitusten mukaan sähkömyyntisopimuksia on syntynyt ilman, että tarjottua sopimusta olisi edes hyväksytty. Monet yhtiön asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta, vaikka laskuja olisi alkanut tulla säännöllisesti.

Fi-Nergyn toiminnasta valitettiin kuluttajaviranomaisille viime vuonna yli 500 kertaa. Ongelmat ovat kuitenkin jatkuneet kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta. Tämän vuoksi kuluttaja-asiamies aikoo tarttua järeämpiin keinoihin. Viranomainen kertoo näistä lisää lähikuukausina.

KKV kehottaa ongelmatilanteisiin joutuneita kuluttajia tekemään kirjallisen reklamaation Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Jos ongelmat jatkuvat, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

LUE SEURAAVAKSI: