Pori Jazzin uuden toimitusjohtajan Aki Ruotsalan (kd.) mukaan homoja ei ole olemassa, on vain homoutta. Homoudesta ”eheytymiseen” uskovan Ruotsalan näkemyksestä kertoo Satakunnan Kansa.

Porilaine-lehden kolumnisti nosti äskettäin esiin Ruotsalan roolin takavuosien kristillisen Älä alistu -kampanjan tukijana. Kampanjan ja kohun keskiössä oli biseksuaali ”Anni”, joka kertoi videolla muuttuneensa heteroseksuaaliksi kristinuskon avulla. Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että niin sanotulla eheyttämisellä ei ole lääketieteellistä perustaa.

Satakunnan Kansa kysyi Ruotsalalta, mitä hän ajattelee nyt kampanjasta, jota oli vuonna 2011 puolustamassa KD Nuorten puheenjohtajana.

–No itse asiassa minä en puolustanut sitä, vaan muistaakseni toin esille mielipiteen ja uskonnonvapautta. Heillä on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ilman, että tasa-arvolla estetään ihmisten mielipiteenvapautta.

Kirjoitit nostavasi hattua kampanjan tekijöille ja puolustit Annin tarinaa. Uskotko, että homoseksuaalisuudesta voi ”eheytyä” heteroseksuaaliksi?

–Minun uskoni perustuu ihmisen kertomukseen. Uskonko minä, että tarina on tosi? Siinä kohtaa varmasti uskoin, kun hän on asiat näin kokenut. En muista tarkasti, mitä olen kirjoittanut, mutta hatun nostamisella viittaan luultavasti siihen, että he uskalsivat kertoa mielipiteensä.

Uskotko, että kristinuskon avulla homoseksuaali voi muuttua heteroseksuaaliksi?

–Minulla on muutamia ystäviä, joilla on vahva huumetausta. Heille on sitten ollut tällainen vahva uskoontulon kokemus. Heidän elämänsä on saanut ison käännöksen. Olen seurannut heidän elämäänsä ja huomannut tällaisen positiivisen vaikutuksen. En minä voi sitä kyseenalaistaa, jos ihminen näin kokee.

Huumeiden käyttö on kuitenkin eri asia kuin homoseksuaalisuus?

–No niin varmasti on, mutta ajattelin rinnastaa elämänmuutokseen. Jos ihminen itse näin kertoo, niin ihminen pystyy itse määrittelemään identiteettinsä. En minä voi sitä kyseenalaistaa. Mielipiteenvapaus on tärkeää niille, jotka kokevat olevansa homoseksuaaleja sekä heille, jotka kokevat muuttuneensa siitä.

Ruotsala antaa SK:n haastattelussa myös oman linjauksensa homoudesta.

– Minulla on ollut sellainen ajatus, että homoja ei ole olemassa, on vain homoutta.

Ruotsala sanoo, että Pori Jazz voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin sellaisissa asioissa, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä. Pori Jazzin hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola puolestaan ei halunnut kommentoida asiaa Satakunnan Kansalle, koska hänellä ei kertomansa mukaan ole kaikkia faktoja käytettävissään.

Lue myös: Protesti alkoi heti: ”Pori Jazz jää väliin”

Lue laajempi juttu Satakunnan Kansasta.

Uuden Suomen lisäys klo 18.12: Aki Ruotsala kommentoi uutisointia

Aki Ruotsala ilmoitti keskiviikkona pitävänsä päivän uutisointia virheellisenä, koska hän ei mielestään ole rinnastanut huumeiden käyttöä ja homoseksuaalisuutta. Hän kiistää myös tukeneensa kristillisen Nuotta-median Älä alistu-kampanjaa. Hän huomauttaa, että Satakunnan Kansan jutussa ei viitata hänen henkilökohtaiseen kirjoitukseensa vaan KD Nuorten tiedotteeseen vuodelta 2011. Ruotsala kuitenkin johti nuorisojärjestöä tuolloin ja oli allekirjoittanut järjestön mielipidekirjoituksen.

KD Nuoret tuki tiedotteessaan Älä alistu! -kampanjan oikeutta tuoda esiin omaa näkemystään eheytymisestä. Puheenjohtaja Ruotsala kuitenkin kirjoitti myös, että ”kampanjoinnista ja keskustelusta riippumatta jokaisen tulee nauttia ainutlaatuista ihmisarvoa seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, uskonnosta, sukupuolesta ja sosiaalisesta statuksesta riippumatta”, mitä Ruotsala nyt korostaa kannanotossaan päivän uutisiin.

Ruotsalan mukaan ”kaikki ihmiset tulee hyväksyä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja heillä tulee olla vapaus määritellä oma identiteettinsä”.

– Vuonna 2011 edustamani järjestö KD Nuoret on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ainoastaan puolustanut suvaitsevaisuutta ja yksilöiden oikeutta ilmaista mielipiteitään, hän toteaa Facebook-kannanotossaan.

– Omalta osaltani päätän keskustelun tähän sillä tämä keskustelu ei liity millään lailla työhöni tulevana Pori Jazzin toimitusjohtajana.

Tuoreita Satakunnan Kansalle antamiaan kommentteja Ruotsala ei kiistä.