Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi lyhyesti kansliapäällikkönimityksestä syntynyttä kohua perjantaina.

”Ihmisoikeuksien turvaaminen on erottamaton osa kaikkea sisäministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien viranomaisten työtä. Tässä uusi kansliapäällikkö tulee jatkamaan edeltäjänsä erinomaista työtä yhdessä todella osaavan virkakunnan kanssa”, Ohisalo vastasi Twitterissä nimitystä kommentoineille europarlamentaarikko Heidi Hautalalle (vihr) ja sisäministeriön entiselle kansliapäällikölle Ilkka Salmelle.

Hallitus valitsi torstaina Ohisalon johdolla sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, jolla on vihreä poliittinen tausta. Ohisaloa on syytetty poliittisen virkanimityksen tekemisestä, koska hän päätti nostaa Pimiän virkaan ohi Suojelupoliisin pitkäaikaisen päällikön Antti Pelttarin. Pelttari on taustaltaan kokoomuslainen.

”Kirsi Pimiä on pätevä sisäministeriön kansliapäälliköksi. Hänellä on pitkä ja monipuolinen virkamieskokemus valtionhallinnosta ja eduskunnasta. Oli aikakin saada SM:n johtoon henkilö, jolla on vahva perusoikeuksien tuntemus”, Heidi Hautala kommentoi nimitystä.

Lue myös:

Nykyisin EU:n komission katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtajana Euroopan pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosastolla työskentelevä Ilkka Salmi huomauttaa, että sisäministeriön kansliapäälliköt ovat aina pitäneet erittäin suuressa arvossa niin perusoikeuksia kuin laillisuutta muutoinkin.

”Uskon myös, että ministeriön koko henkilöstö on hyvin sitoutunut perusoikeuksien kunnioittamiseen”, hän sanoo.

Nimityspäätöksen yhteydessä julkaistiin muistio, jossa perusteltiin, miksi Pimiä nimitettiin virkaan. Siinä korostetaan, että tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta.

”Vaikka Pimiän kokemus johtamistehtävistä on muita kärkihakijoita ajallisesti lyhyempää, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä ja tätä kautta tuleva kyky johtaa näiden asioiden kehittämistä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta”, muistiossa todetaan.

Lue seuraavaksi:

Muistion mukaan Pimiällä on kokemusta strategisesta johtamisesta valtioneuvostotasolta, muutosjohtamisesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

Sisäministeriön hallinnonala vastaa Suomen rauhanajan turvallisuudesta ja sen päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu. Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Lue lisää:

Lue seuraavaksi: