Merimies-Unionin tukitoimet postilakkoon liittyen vaikuttavat suomalaisiin varustamoihin.

”Lakolla on suuria vaikutuksia Suomen varustamoihin. Koko Suomen kauppalaivasto pannaan seisomaan niiden tullessa Suomen satamaan samalla, kun ulkomaiset kilpailijat eli muiden maiden lippujen alla kulkevat alukset liikkuvat normaalisti. Lastit ja matkustajat ohjautuvat näille kilpailijoille”, Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans Ahlström sanoo Kauppalehdelle.

Merimies-Unioni tiedotti sunnuntaina tukitoimiensa jatkuvan, koska Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta eivät ole saavuttaneet sovintoa työkiistassa. LUE LISÄÄ:

Merimies-Unioni on ilmoittanut, että maanantaiaamusta kello 6 alkaen ulkomaanliikenteessä olevat Suomen lipun alla olevat ja kuuden jälkeen Suomen satamiin saapuvat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset jäävät satamiin, eivätkä Suomen Merimies-Unionin jäsenet enää seuraa alusten mukana merelle. Sen sijaan he suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.

”Kolmasosa Suomen viennistä kulkee suomalaisilla aluksilla. EK:n mukaan Suomen vientitavaraa kulkee suomalaisilla aluksilla noin sadan miljoonan euron arvosta joka päivä. On selvää, että tavara kanavoituu muihin aluksiin, kun suomalainen alus ei pysty liikennöimään. Kappaletavaraviennistä 60 prosenttia kulkee matkustaja-autolautoilla ja kappaletavaratuonnista 50 prosenttia.”

Merimies-Unioni on ilmoittanut jatkavansa tukitoimiaan niin kauan, että Postin työkiistaan löytyy ratkaisu, ellei toisin ilmoiteta. Jos lakko pitkittyy, Ahlströmin mukaan se heijastuu Suomen lipun kilpailukykyyn.

”Jos alus käyttää Suomen lippua, riski laivan seisottamiselle lakon takia on suurempi kuin jonkin muun EU-maan lipun alla kulkevalle. On vaara, että tulevaisuudessa on vähemmän laivoja Suomen lipun alla, koska tällainen tilanne heikentää Suomen lipun kilpailukykyä.”

Tukilakon vaikutusten suuruus riippuu Ahlströmin mukaan siitä, kuinka paljon tavaraa saadaan kanavoitua muiden maiden lippujen alla kulkeviin aluksiin.

”Jos saadaan ohjattua täysimääräisesti, mitä kyllä epäilen, vaikutus Suomen ulkomaankauppaan on pienempi. Jos ei saada ohjattua paljoa, vaikutus on suuri.”

LUE MYÖS: