Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho herättelee blogissaan keskustelua lehmien oloista. Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmassa linjataan, että uusien parsinavettojen rakentamisesta luovutaan, mikä Laihon mukaan on kannatettava asia.

”Kuitenkaan siellä ei esimerkiksi otata lainkaan kantaa siihen, että lehmien olisi päästävä ulos myös pihattonavetoista”, Laiho kirjoittaa.

LUE MYÖS: Riita eläinsuojelulaista: ”Maassamme kulutetaan tonneittain ruokaa, jonka tuottaminen Suomessa olisi laitonta”

Laiho kuvaa Suomen kahdenlaisia navettoja, parsinavettoja ja pihattonavettoja:

”Parsinavetassa lehmät elävät kytkettynä omaan parteen, jolloin ne eivät pääse liikkumaan vapaasti silloin kun haluavat. Pihattonavetassa lehmät voivat liikkua sisällä vapaasti, mutta tilaa on usein liian vähän lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamiseksi. Pihattonavettojen selkeä haittapuoli on, että laki ei velvoita pihattonavetoissa eläviä lehmiä pääsemään koskaan ulos navetasta.”

”Suomen lehmistä noin puolet elää pihattonavetoissa, ja niistä alle joka kymmenes pääsee ulkoilemaan ympäri vuoden. --- Tuntuu pahalta ja epäreilulta, että lehmiä pidetään ympäri vuoden ahtaissa sisätiloissa. Sama koskee myös monia muita tuotantoeläimiä”, Laiho kirjoittaa.

Asiaan ottivat tänä kesänä kantaa myös Satu Raussi ja Tiina Kauppinen Luonnonvarakeskuksen Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

”Meillä on tilaa laiduntaa enemmän kuin monessa muussa maassa, mutta osa lehmistämme elää silti ympäri vuoden sisällä navetassa”, he kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla kesäkuussa.

Raussin ja Kauppisen mukaan pihattonavetoissa elää 60 prosenttia suomalaislehmistä, mutta tällöin lehmää ei tarvitse päästää ulos, ellei ole luomutilallinen.

”Luomuehtoihin kuuluu lehmien pääsy oikealle laitumelle kesäaikana navettatyypistä riippumatta. Viime vuoden lopussa Suomessa oli luomulehmiä noin 10 000 kaikkiaan noin 270 000 ­lypsylehmästämme”, kaksikko kirjoitti.

Raussin ja Kauppisen mukaan laiduntavien lehmien lukumäärää ei tarkkaan tiedetä, mutta ProAgrian tuotosseurantakarjojen tunnuslukujen perusteella viidennes tiloista ei viime vuonna päästänyt lehmiään lainkaan ulos.

Mia Laiho vaatii lakimuutosta.

”Lakiin on tehtävä kirjaus pakollisesta ulkoilusta myös pihattonavetoissa eläville lehmille. Käytännössä lehmien lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen tarkoittaa sitä, että ne pääsevät ulkoilemaan”, Laiho kirjoittaa.

Kesäkuussa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja puolueen kansanedustaja, Animalian ex-toiminnanjohtaja Mai Kivelä kertoivat pettymyksestään koskien hallitusohjelmaa ja eläinten oikeuksia. LUE LISÄÄ: Kipukohta hallitusohjelmassa paljastui vasemmistoliitossa – Li Andersson: Tulossa ”kovia vääntöjä”

Otteita hallitusohjelmasta eläinten hyvinvointia koskien:

”Asetetaan asiantuntijatyöryhmä selvittämään, miten voidaan tukea sika-alan tavoitetta porsitushäkeistä luopumiseksi. Uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan.”

”Selvitetään mahdollisuudet luopua porsaiden kastraatiosta ja taataan riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä.”

”Eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvontaa parannetaan ja teurastamoiden videovalvontaa tehostetaan. Perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle.”

”Kestävien tuotantotapojen edistämiseksi ja antibioottien liikakäytön vähentämiseksi selvitetään esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden osalta antibioottiveron käyttöönottoa.”

LUE MYÖS: Nyt tuli ohje poliisilta: Toimi näin, jos näet koiran kuumassa autossa