Kokoomuksen sote-kansanedustajat edellyttävät hallitusryhmiltä yhtenäisyyttä järjestöjen aseman parantamisessa sote-uudistuksessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa (kok.) ja varajäsen Mia Laiho (kok.) vaativat, että uusiin sote-lakeihin tulisi kirjata maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja rahoittaa niiden toimintaa. He myös vakuuttavat kirjoituksessaan, että kirjaus tulee.

Maakunnan rahoituksessa hyvinvoinnin edistämiseen on esitetty osoitettavaksi noin prosentti.

–Sote-lakipaketista puuttui riittävät kirjaukset maakuntien velvollisuudesta yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Kokoomus pitää välttämättömänä, että eduskunnassa tästä on hallitusryhmillä vahva yhteinen näkemys. Olen tyytyväinen, että lakiin saadaan tarvittava korjaus, Sarkomaa sanoo kansanedustajien yhteisessä tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on hallituspuolueilla 10 kansanedustajaa: 5 keskustalaista, 3 kokoomuslaista ja 2 sinistä. Aiemmin hallitus oli kesäkuussa julkistetussa vastineessaan esittänyt, että maakuntien tulisi tukea järjestöjen toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Laiho ja Sarkomaa kertovat, että sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on kantautunut huoli niiden toiminnan jatkuvuudesta ja rahoituksesta sote-myllerryksessä. Tähän asti kunnat ovat kansanedustajien mukaan edistäneet järjestöjen toimintaedellytyksiä muun muassa tarjoamalla tiloja, ostamalla palveluita ja jakamalla avustuksia.

Kansanedustajat arvioivat, että sote-uudistuksen tavoitteissa ei onnistuta, jos järjestöjen asemaa ei turvata.

–Meillä ei ole varaa menettää vuosien varrella rakennettuja arvokkaita toimintamalleja, jotka ovat asiakkaiden ja omaisten näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä ja tukevat ihmisten selviytymistä arjessa. Matalalla kynnyksellä toimivien järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistyöntekijöiden avulla pystymme saamaan turvaverkon ulottuville myös heitä, jotka muuten eivät hakeutuisi palveluihin ja hoitoon, Laiho toteaa.

Laiho nousi keväällä eduskuntaan Outi Mäkelän (kok.) siirryttyä Nurmijärven kunnanjohtajaksi.