Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen antaa täyden tuen puoluetta edustavan oikeusministeri Antti Häkkäsen esittämille toimenpiteille hoivapalveluasiassa.

Häkkänen ilmoitti viikonloppuna uusien hoivayrityksiin liittyvien viranomaistoimien jälkeen, että vanhuspalvelujen väärinkäytöksiä on sanktioitava nykyistä voimakkaammin. Häkkänen esittää väärin toimineisiin yhtiöihin kohdistuvia sanktioita mahdollisten sopimussanktioiden lisäksi: hänen mukaansa vanhuspalvelulakiin voidaan lisätä uusi vanhuspalvelurikkomusta koskeva säännös. Hän selvittäisi myös sitä, täyttävätkö esille tulleet sopimusrikkomukset petoksen tunnusmerkistön.

Jokinen tukee hanketta.

”Vanhusten hoivassa tapahtuneille laiminlyönneille on saatava loppu. Valvontavastuussa olevien viranomaisten on tehostettava valvontaa. Laiminlyönteihin syyllistyneille yrityksille ja niiden vastuuhenkilöille tulee määrätä riittävän ankarat seuraamukset. Toimiluvat on peruutettava, asetettava taloudellinen vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen seuraamus. Kokoomuksen mielestä on selvitettävä kaikki keinot, joilla vanhusten epäinhimillinen kohtelu ja laiminlyönnit saadaan loppumaan”, Jokinen tiedottaa.

Lue myös:

Oikeusministeriltä kovat madonluvut hoivayhtiöille: ”Heitteillepanon, petoksen ja väärennöksen tunnusmerkistö voi täyttyä”

Uusi Esperi Care –tapaus järkyttää: ”Tämä huutolaismarkkina on lopetettava”

Jokisen mukaan selvitystyöhön on oikeusministeriön lisäksi syytä osallistaa sosiaali- ja terveysministeriö, jolla on paras tuntemus alan toiminnasta ja laaja rooli sanktioista päätettäessä.

”Kannatan selvityksen pikaista käynnistämistä. Asia on saatava liikkeelle heti. On täysin sietämätöntä, että vanhukset joutuvat kärsimään sopimusten vastaisista laiminlyönneistä. Niiden on loputtava nyt.”

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaati viikonloppuna oikeusministeri Häkkäseltä toimia hoivayritysten toimien selvittämiseksi.

Lue lisää:

Li Anderssonilta suora syytös hoiva-alan tilanteesta Petteri Orpolle: ”Estää sen yhden ratkaisun eteenpäinviemistä, jossa kaikki muut ovat mukana”

Kansanedustaja vaatii KRP:tä puuttumaan hoivajättien toimintaan: ”Ovatko Attendo, Esperi ja Mehiläinen saaneet oikeudettomasti voittoa?”

Hoitoalan edustajat pöyristyivät Attendo-johtajan kommentista: ”Hoitajana tiedän, että ihminen ei kuole muuttoon”

Uusi Esperi Care –tapaus järkyttää: ”Tämä huutolaismarkkina on lopetettava”