Hallituksen ravintolatuki on myöhässä ja sisältää edelleen merkittäviä ongelmia, katsovat oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Juhana Vartiainen ja Timo Heinonen.

Vartiainen on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja ja Heinonen valtiovarainvaliokunnan jäsen. Kaksikon mukaan ravintolatuki sisältää merkittäviä puutteita ja ongelmia. Kaksikko huomauttaa, että myös hallituksen piiristä on esitetty toiveita tukimallin kehittämisestä eduskuntakäsittelyssä. Kaksikko viitannee keskustaan, joka on vaatinut muutoksia tukiin.

”Lainvalmistelua varten hallituksella on satoja päteviä virkamiehiä, jotka voivat huolellisesti valmistella esitykset ja laskea niiden vaikutukset. Nyt hallituksen sisäiset riidat ja lakiesityksen sisältö on jätetty eduskunnan ratkaistavaksi. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme valiokunnassa haasteen vastaan”, Vartiainen kommentoi tiedotteessa.

Eduskunta päätti ravintoloiden elinkeinoharjoittamisen merkittävästä rajoittamisesta koronatilanteen vuoksi 4. huhtikuuta alkaen. Eduskunta edellytti rajoitustoimien kohteeksi joutuneille ravintoloille kohtuullisten kustannusten kompensointia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Tätä perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta pitivät tärkeänä arvioidessaan rajoituksen oikeasuhtaisuutta.

”Ravintolayrittäjät ja alan työntekijät ovat odottaneet jo kuukausia hallituksen esitystä kompsensaatiomallista. Hallitus päätti vasta perjantaina 8.5. antaa eduskunnalle asiasta hallituksen esityksen. Jos tuen puutteita ei korjata, edessä on konkursseja ja työttömyyttä. Siksi me esitämme tukeen muutoksia”, Heinonen sanoo.

Oppositiossa vaaditaan ravintolatuen nostamista

Vartiaisen ja Heinosen mukaan hallituksen esitys ravintolayritysten tukemisesta tulee eduskuntaan myöhässä ja se sisältää edelleen ”valtavia puutteita”. Ehdotetulla tuen tasolla olisi kaksikon mielestä odotettavissa jopa tuhansia konkursseja ja kymmeniä tuhansia työttömiä.

Kokoomus on jättänyt lisätalousarvioaloitteen, jossa se esittää tuen nostamista 300 miljoonaan euroon sekä parannuksia ”hallituksen heikkoon esitykseen”. Hallitus esitteli eduskunnassa 123 miljoonan euron tukipakettia.

”Alan liikevaihto oli 2019 rajoituskuukausia vastaavaan aikaan noin miljardi. Kokoomuksen tukimallissa ravintolat saisivat kohtuullisen korvauksen elinkeinovapauden rajoittamisesta. Tuki myös kohdentuisi oikeudenmukaisesti. Laskentaperusteeksi hallitus esittää tammi–helmikuuta, joka monille ravintoloille on vuoden heikointa aikaa, kun taas toukokuu monine juhlapyhineen vuoden parasta. Tähän vaadimme korjausta”, Heinonen sanoo.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen ihmetteli eduskunnan täysistunnossa vertailuajankohtaa.

”On myös järjetöntä, että tämän tuen osalta vertailuajankohta on vuoden alku, joka on taas kaikkein hiljaisinta aikaa ravintolan liiketoiminnassa”, hän sanoi.

Vartiaisen mukaan talousvaliokunnassa on pohdittava maan parhaita akateemisia asiantuntijoita kuunnellen, olisiko tuki mahdollista vielä rakentaa kannustimiltaan paremmaksi.

”Esitetyllä mallilla voi syntyä tilanne, että kaksi vierekkäistä ravintolaa, joista toisessa on paiskittu töitä ja keksitty keinoja liikevaihdon osittaiseksi säilyttämiseksi ja toisessa laitettu lappu luukulle, ensimmäisen palkinto kovasta työstä jääkin saamatta”, Vartiainen sanoo.

”Lisäksi jos yritys on pyrkinyt kehittämään liiketoimintaa Business Finlandin tuella, hallituksen esittämässä mallissa tämä tuki leikkautuisi pois. Yritteliäisyydestä ja liiketoiminnan kehittämisestä ei näin saisi siitä kuuluvaa palkkiota”, Vartiainen lisää.

Oppositiossa myös kristillisdemokraatit (KD) esittää lisätalousarvioaloitteessaan tuen nostamista ja myöntämisperusteiden laajentamista niin, että voitaisiin huomioida paremmin erityyppisiä yrityksiä. KD esittää 250 miljoonaan euron tukipakettia.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaisetkin kritisoi hallituksen esityksen vertailuajankohtaa ja sitä, että ely-keskukselta tai Business Finlandilta saadut tuet pienentävät yrityksen ravintolatukea.

Aiemmin hallituspuolue keskusta on pitänyt esillä samoja kohtia, jotka oppositio nosti nyt esiin. Keskustan mukaan eduskunnan on arvioitava, ovatko ravintolatuen vertailukuukaudet oikeita ja sitä, miten Business Finlandin tai ely-keskuksen tuet vaikuttavat ravintolatukiin.