Eri puolille Suomea tarvitaan lisää työpaikkoja, mutta ratkaisu ei ole valtion hallinnon työpaikkojen ripotteleminen ympäri maata, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Sarkomaa kertoo tiedotteessaan ”täystyrmäävänsä” hallituskumppani keskustan kansanedustajan Mauri Pekkarisen kannanoton.

Pekkarinen ilmoitti viikonloppuna, että Suomen on palattava kokonaisvaltaiseen aluepolitiikkaan. Se tarkoittaa hänen mukaansa keskittymisen pysäyttämistä ja alueiden tasapuolista kohtelua niin koulutus-, liikenne-, elinkeino- kuin työllisyyspolitiikassakin. Pekkarisen mielestä hallitus on tehnyt paljon hyvää, mutta jättänyt puuttumatta Suomen ”keskittymisvauhdin kiihtymiseen”.

”Suomen kehityksen ja menestyksen keskeiset luonnonvarat ovat eri puolilla maata, ei vain muutamassa suurimmassa keskuksessa. Siksi hallitusten, nykyisen ja tulevien, on palattava kokonaisvaltaiseen, holistiseen, aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen”, Pekkarinen linjasi.

Sarkomaan mielestä asia on juuri päinvastoin.

”Juha Sipilän hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on tuottanut paljon hyvää, mutta hallitus ei ole riittävästi hyödyntänyt kaupunkipolitiikkaa. Hallituksen tulisi ryhtyä ripeästi toimiin kaupunkipolitiikan täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Vastavalmistunut kaupunkipoliittinen ohjelma on askel oikeaan suuntaan mutta se ei vielä vastaa riittävästi kaupunkien kasvun tuomiin haasteisiin. Helsingin on saatava pitää nykyistä suurempi osa verotuloistaan. Vuoteen 2020 mennessä Helsingissä on 10 000 koululaista ja päiväkoti-ikäistä lasta enemmän. Tämä edellyttää lisäpanostuksia mm. kouluihin ja päiväkoteihin”, Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

Sarkomaan mielestä Pekkarisen puheet ovat menneestä maailmasta. Sarkomaan mukaan painopisteen on oltava alueiden oman osaamisen ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamisessa.

”Kaupunkipolitiikan on oltava seuraavan hallituksen kärkihanke. Aluetaloudellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että kaupungistumisen, talouskasvun ja tuottavuuden välillä on positiivinen yhteys. Kasvua syntyy juuri korkeakoulukaupungeissa, jotka vetävät puoleensa yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälisiä osaajia”, Sarkomaa sanoo.

”Koko maan etu on hyvinvoiva pääkaupunkiseutu, sillä se koko maan kasvun veturi.”

Lue myös: Mauri Pekkarinen jyrähtää: ”On palattava aluepolitiikkaan – kasvun aikana totuus paljastui karusti”