Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaat kokonaan. Puolue on julkistanut Perheet ja työelämä -asiakirjan, jossa esitellään puolueen omaa perhevapaamallia.

Asiakirja koostuu perhevapaamalloin lisäksi varhaiskasvatukseen liittyvästä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyvistä ehdotuksista.

Kokoomus esittää, että perhevapaat koostuisivat äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta sekä kuuden kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta. Jotta perhevapaat saataisiin jakautumaan tasaisemmin, molemmille vanhemmille kiintiöitäisiin vanhempainvapaasta kolme kuukautta.

Odotusraha maksettaisiin viideltä viikolta äidin jäädessä äitiyslomalle.

Ensimmäinen vanhempainvapaakuukausi maksettaisiin molemmille vanhemmille korotettuna, kun nykyään korotus maksetaan vain äidille. Loput kuusi vanhempainvapaakuukautta voitaisiin jakaa, miten vanhemmat parhaaksi näkevät.

Vanhempainvapaan jälkeen maksettava hoitoraha jaettaisiin tasan vanhempien kesken. Etuus olisi 800 euroa kuukaudessa ja puolitettuna sen kesto riittää yhdelle vuodelle. Puolitettuna hoitoraha on 400 euroa kuukaudessa eli hieman enemmän kuin perustasoinen kotihoidontuki nyt. Etuuksien kokonaissumma on kokoomuksen mallissa kaikille perheille sama.

Perheet voivat itse päättää, pitävätkö he vanhempainvapaansa täysimääräisillä tukisummilla vai pidentävätkö he vapaata, jolloin kuukausitukisumma pienenee. Täysimääräisinä kokoomuksen mallin etuudet riittävät lapsen puolentoista vuoden ikään saakka. Puolitettuina käyttäen ne riittävät, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Kokoomuksen mallissa vanhempainrahan ja hoitorahan voi käyttää myös puolipäiväisenä, jolloin lapsi voisi olla varhaiskasvatuksessa. Toisin kuin nykymallissa, vanhemmat voisivat myös pitää vuorotellen vanhempainvapaapäiviään, jos esimerkiksi toinen vanhempi työllistyy.

Vapaasti jaettavaa 6 kuukauden perhevapaata on mahdollisuus siirtää myös muulle aikuiselle kuin juridiselle vanhemmalle. Tämä helpottaa kokoomuksen mukaan eroperheiden, uusperheiden kuin sateenkaariperheiden vapaajärjestelyjä tai mahdollistaa esimerkiksi yksinhuoltajaperheessä isovanhemman avun.

Kokoomus vaatii lisäksi, että lakia on muutettava niin, että kunnallisten ja maakunnallisten luottamustehtävien hoitoa ei tulkita vanhempainvapaan aikana ansiotyöksi, eikä se siten vaikuttaisi vanhempainpäivärahojen määrään.

Puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan malli vastaa tämän päivän perheiden ja lasten tarpeisiin. Malli on Orpon mukaan niin perheen kuin kansantalouden etu.

–Olemme pyrkineet löytämään parhaiten tähän aikaan sopivan mallin, joka on perheiden ja varsinkin suomalaisten naisten etu, hän sanoo kokoomuksen Twitter-tilillä.

–Olisi hienoa, jos satavuotiaan Suomen kunniaksi voitaisi kaikkien puolueiden kesken yhdessä saada aikaan tämä uudistus.

Kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan uudistuksessa on kyse lapsen edusta, tasa-arvosta ja vanhemmuudesta sekä perheiden arjen sujuvoittamisesta. Hänen mukaansa kokoomuksen malli on hyvin lähellä SAK:n mallia.

–Erona SAK:n malliin se, että ei haluta merkittävästi lisätä työnantajien velvoitteita, koska se olisi perheille karhunpalvelus, hän sanoo kokoomuksen Twitter-tilillä.

–Lähtökohtana Perheet ja työelämä -asiakirjassa oli mahdollisuuksien tasa-arvo kaikille perheessä.

Vikmanin mukaan kokoomuksen malli tuo ennen kaikkea joustavuutta, mistä hän pitää merkittävänä esimerkkinä mahdollisuutta siirtää 6 kuukauden perhevapaata muulle kuin juridiselle vanhemmalle.

–Joustavuuden kasvaessa on kuitenkin huolehdittava, että vanhempien asemaa ei heikennetä työnantajien lisävelvoitteilla, hän sanoo Twitterissä.

– Emme ole viemässä keneltäkään valinnanvapautta olla kotona 3 kuukautta. Meidän malli tuo ennen kaikkea paljon joustavuutta.

Vikmanin mukaan kokoomus pitää tärkeänä matalan kynnyksen perhepalveluita, jotta saadaan tarvittavaa apua ajoissa ilman raskaampia palveluita. Uusi malli helpottaisi myös isien tilannetta. Hän huomauttaa, että isät käyttävät pääasiassa heille korvamerkittyjä vapaita, mikä näkyy työnantajien asenteissakin.

–Isät pääasiassa käyttävät heille korvamerkittyjä vapaita, mikä näkyy myös työnantajien asenteissa. Isiä helpottaa uusi malli, Vikman sanoo kokoomuksen Twitter-tilillä.

Tutkijataustainen kansanedustaja Juhana Vartiainen huomauttaa, että lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat todella tärkeitä.

–Päiväkodista ei koskaan harmia lapsille, mutta sillä saadaan tuettua erityisesti vähävaraisten perheiden lasten menestystä, hän sanoo Twitterissä.

Vartiaisen mukaan naisten alhaisempi työllisyysaste Ruotsiin verrattuna näkyy Suomessa etenkin synnytysikäisissä, ja suomalaisnaisten työura jää repaleiseksi etenkin 30 ikävuoden tienoilla eli juuri silloin, kun elettäisiin uran kannalta niin sanottuja kiihdytysvuosia.

–On murheellista, jos jäädään töistä pois lapsivetoiselle vapaalle siksi, että työmarkkinat toimivat huonosti.

Vartiainen huomauttaa myös, että maahanmuuttajaperheissä lasten olo päiväkodissa edistää integraatiota, ja vanhemmat voivat jopa oppia kieltä lapsiltaan.

Lue myös:

TE: Jarkko Eloranta: Kelan tehtävä ei ole päättää, kuka on lapsen lähimmäinen

"800 €/kk 6kk ajan" - uusi esitys pikkulasten vanhemmille

25-44-vuotiaat naiset pomppaavat esiin kuvassa - "Tämä kuittaisi puolet työllisyystavoitteesta"