Oppositiopuolue kokoomus ryöpyttää pääministeripuolue sdp:tä hoitajamitoituksesta, joka puolueen mukaan ”muuttuukin henkilöstömitoitukseksi”. Hoitoalan järjestöt Tehy ja SuPer ovat kuitenkin tyytyväisiä lakiluonnokseen.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) suomii esitystä Twitterissä.

”Hups. Hoitajamitoitus muuttuukin henkilöstömitoitukseksi. Ja tulee voimaan pari viikkoa ennen seuraavia v 2023 vaaleja. Rahoitus jää seuraavan hallituksen etsittäväksi. Välillä hävettää kuulua tähän poliitikkojen ammattikuntaan”, Vartiainen tviittaa.

Samoilla linjoilla ovat kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Saara-Sofia Sirén.

”Hallituksen hoitajamitoitus on näköjään muuttunut henkilöstömitoitukseksi. Kuvassa lueteltu työntekijöitä, joita tähän mitoitukseen laskettaisiin. Ei ihan sitä, mitä luvattiin?” kyselee Sirén Twitterissä.

”Aikamoinen silmänkääntötemppu”, tviittaa Heinonen Rinteen hallitukselle ja ministeri Krista Kiurulle (sd).

Heinonen kritisoi esitystä siitä, että vanhustenhoitoon ei tulekaan hoitajamitoitusta, vaan henkilöstömitoitus, ”eli mukaan lasketaan henkilöstö eikä vain hoitohenkilöitä”.

”Aikamoinen temppu ja sumutus”, Heinonen syyttää.

Mitoituksen väärintäyttö pyritään sulkemaan pois

Ministeriön tiedotteen mukaan henkilöstömitoitukseen ei kuitenkaan lasketa sellaista henkilökuntaa, joka tekee välillistä tukipalvelutyötä. Esimerkiksi siivoustyöhön tulee palkata henkilöstö erikseen.

Ministeriön mukaan henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö, joita ovat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru toteaa Twitterissä, että työryhmän esitys oli yksimielinen ja siihen kuuluivat SuPer, Tehy, JHL, Hyvinvointiala HALI ja KT Kuntatyönantajat.

”Hoiva-alan ammattijärjestöjen viesti on arvokas: vanhuspalveluiden lakiluonnos mahdollistaa sen, että henkilökunta voi jatkossa keskittyä itse hoivaan. Tämä on uudistuksen keskeinen tavoite, siitä pidämme kiinni”, Kiuru tvittaa.

Tehy ja SuPer tyytyväisiä

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen puolestaan iloitsee Twitterissä siitä, että ”henkilöstömitoituksesta tulee vihdoin totta” ja kiittelee Kiurua. Myös SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen lakiluonnokseen.

”Hoiva- ja tukitöiden erittely on merkittävä parannus. Hoitajat voivat keskittyä hoitamiseen, joka on heidän ammattinsa”, Paavola sanoo tiedotteessa.

SuPerin mukaan tukityöt, kuten siivous, ruoan valmistus sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto eivät kuulu hoitajien tehtäviin.

”Hoitajat saavat keskittyä vanhusten avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa. Hoitajien työhön laskettaisiin hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät sekä asiakkaan palveluntarpeen arviointi ja kirjaukset”, liiton tiedotteessa todetaan.

Myös Tehyn mukaan koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

”Uudistus poistaa hoitajilta merkittävästi siivoukseen, pyykinpesuun ja ruuanlaittoon liittyviä tehtäviä. Tämä vähentää koulutetun hoitohenkilöstön työkuormitusta ja lisää vanhustyön vetovoimaa”, Tehyn tiedotteessa todetaan.

Tehy muistuttaa myös arvioista, joiden mukaan tarvitaan 4 500–5000 uutta hoitajaa lisää, jotta uudistus voisi käytännössä toteutua.

Korjaus 4.10. klo 13.53: Korjattu ilmaisut lakiesityksestä muotoon lakiluonnos.