Miksi Suomi ei tehnyt kuten Ruotsi, joka jätti EU-komission ehdottamasta ennallistamisasetuksesta niin sanotun toissijaisuushuomautuksen? Oppositiopuolue kokoomuksen mielestä hallitus teki tässä merkittävän virheen Suomen vaikuttamistyössä.